Kancelaria

Czynna w dni powszednie o godz. 17.30 (w okresie wakacyjnym o 18.00)

 

Chrzest

Chrzest dziecka zgłaszamy w tygodniu przed planowaną datą w godzinach kancelaryjnych. Chrzty odbywają się w niedziele na Mszy Św. o godz. 12.00.

POTRZEBNE DOKUMENTY :

  • Akt urodzenia dziecka.
  • Imię, nazwisko, rok urodzenia i adres rodziców chrzestnych.
  • Chrzestni spoza naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza, że może pełnić tę funkcję.

Pogrzeb

Przy zgłoszeniu pogrzebu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Kartę zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Informację o zmarłym, niebędącym parafianinem z parafii miejsca zamieszkania .

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w godzinach urzędowania na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

POTRZEBNE DOKUMENTY :

  • Dowód osobisty.
  • Metryka Chrztu (z wpisaną datą przyjęcia Sakramentu Bierzmowania) – ważna 6 miesięcy.
  • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
  • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – ważne 6 miesięcy.