Intencje mszalne od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek – 27 marca

 

17.00 1) + Marcina Seredyna

 

Wtorek – 28 marca

 

17.00 1) + Helenę, Bolesława Kaczkowskich, zm. z r. Kaczkowskich, Szymańskich, Soleckich    

 

Środa – 29 marca

 

17.00 1) + Mariana Gawinka – up

 

Czwartek – 30 marca

 

16.30 1) + Józefa Fiołka w 40 r. śm., Stanisława Bachana, zm. z rodz. Fiołków.

17.00 1) + Helenę Mokrzycką – up

 

Piątek – 31 marca

 

17.00 1) + Mariannę Ostrowską w r. śm

           2) + Jadwigę Szewczyk – up

 

 Sobota – 1 kwietnia

 

17.00 1) + Tadeusza Koniarza, Jana, Jadwigę Jasików

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           – dzięk. – błag. z prośbą o błog. Boże dla Grażyny.

           + Ryszarda Pyczka

           + Waldemara Kobiałkę – od matki.

 

Niedziela Palmowa – 2 kwietnia

 

9.00 1) + Krystynę, Jana Woszczyków, zm. z rodz. Woszczyków i Wnuków

 

12.00 1) + Franciszka, Franciszkę Krajewskich, Katarzynę Kuciarę, Stanisława Jagiełło

 

17.00 1) + Helenę, Stanisława Michalskich, Bronisława, Magdalenę Tyburcych, z rodz. Michalskich, Tyburcych, Majchrów i Frąsiów.

Intencje mszalne od 20 do 26 marca 2023 r.

Poniedziałek – 20 marca – Rekolekcje

 

  9.00 1) + Wiktora Mizaka

17.00 1) + Stanisławę Janiszewską w 7 r. śm

2) + Henryka w 37 r. śm., zm. z rodz. Jędrysów.    

 

Wtorek – 21 marca – Rekolekcje

  9.30 1) + Danutę Bakalarz.

16.00 1) + Krystynę Kopińską – up    

 

Środa – 22 marca

 

10.00 1) + Stanisława Ruska w 2 r. śm

17.00 1) + Irenę w 10 r. śm., Władysława Wiraszków, Zofię, Szczepana, Jana, Józefa Szymańskich,

           Edwarda, Pawła Kosmalów.

           2) + Grzegorza Gizińskiego – up

 

Czwartek – 23 marca

16.30 1) + Helenę Mokrzycką – up

17.00 1) + Mariana Gawinka – up

 

Piątek – 24 marca

17.00 1) + Zofię Szafranek

           2) + Leokadię, Bronisława Majchrów, zm. z r. Majchrów i Wdówków

 

 Sobota – 25 marca – Zwiastowanie Pańskie

 

  9.00 1) + Stanisława Doktora, Romana Wojtasika

17.00 1) + Marcina Seredyna

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           + Eleonorę, Jana Szymańskich, Halinę, Henryka Pawlików, Andrzeja Biniędę, Krystynę, Piotra Capałów, zm. z r. Szymańskich, Łagowskich, Pawlików, Tyburcych.

           + Stanisławę Śmietankę w 22 r. śm., Jana Koniarka, Jana, Franciszkę Wolskich, Stanisława, Janinę Kremerów, Sławomira Bochrę.

           + Stanisławę Ziębę – od rodz. Zawadzkich

 

Niedziela – 26 marca

 

9.00   1) Do MB w int. Tadeusza Tyburcego w 80 r. urodzin

12.00 1) + Witolda Różyckiego  

17.00 1) Do MB w int. Pauliny Skiby w 18 r. urodzin

Intencje mszalne od 13 do 19 marca 2023 r.

Poniedziałek – 13 marca

 

16.30 1) + Grzegorza Gizińskiego – up

17.00 1) + Wacława, Jana, Stanisława Szymczyków, Jerzego Szaturskiego    

 

Wtorek – 14 marca

 

17.00 1) + Helenę Mokrzycką – up

           2) + Jadwigę Szewczyk – up    

 

Środa – 15 marca

 

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up

           2) + Zenona, Juliana, Stanisława Masłowskich, Pawła, Annę Krawczyków, Marię Drążyk.

 

Czwartek – 16 marca

 

16.30 1) + Helenę Opacką – up

17.00 1) Do MB w int. Łucji Woźniak w 80 r. ur

 

Piątek – 17 marca

 

17.00 1) + Krzysztofa Dębskiego, Mariana Wołyńskiego

           2) + Józefa, Wiktorię Tyburcych, Helenę, Adama Koziełów, Stanisława Mazurka.

 

 Sobota – 18 marca

 

17.00 1) + Józefa, Leszka Mokrzyckich

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           + Antoniego, Józefę Sawickich

           + Antoniego, Julię, Tadeusza Kowalskich, Helenę, Mariana Warchołów

           + Natalię, Józefa, Katarzynę, Piotra Podgajnych

           dzięk-błag. za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie dla Danuty.

 

Niedziela – 19 marca

 

9.00 1) + Józefa Gizę

 

12.00 1) + Helenę, Władysława, Józefa Szulikowskich, zm. z r. Szulikowskich i Włodarczyków.  

 

17.00 1) + Henryka, Jakuba, Urszulę Sawickich, Juliana, Władysława Milcuszków, zm. z rodz.

Intencje mszalne od 6 do 12 marca 2023 r.

Poniedziałek – 6 marca

 

16.30 1) + Piotra Szyszkę, Jolantę Gawędę, Janinę, Teodorę, Henryka Kęsków.

17.00 1) + Jadwigę, Czesława Szewczyków.    

 

Wtorek – 7 marca

 

17.00 1) + Mariana Gawinka – up

2) + Andrzeja, Genowefę Sadowników w 5 r. śm., Zofię, Joannę Cieśla w 4 r. śm., zm. z rodz. Sadowników   

 

Środa – 8 marca

 

17.00 1) + Adama Szczepaniaka – up

           2) + Grzegorza Woźniaka w 3 r. śm

 

Czwartek – 9 marca

 

16.30 1) + Ewę, Stanisława, Lucjana Walasków, Stanisławę, Józefa Kopaniów, Mariannę, Pawła

 Żyłków.

17.00 1) + Zofię w 4 r. śm., Stanisława Muniaków

 

Piątek – 10 marca

 

17.00 1) + Krystynę Kopińską – up

           2) + Witolda Różyckiego – up

 

 Sobota – 11 marca

 

17.00 1) + Janinę, Stanisława Kremerów, Franciszka Krajewskiego

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           + Jolantę.

           dzięk-błag. za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie dla Danuty.

 

Niedziela – 12 marca

 

9.00 1) Do MB w int. Kacpra Mizaka w 18 r. ur

 

12.00 1) + Janinę, Stanisława Kremerów, Stanisławę Śmietankę, zm. z r. Wolskich  

 

17.00 1) + Helenę Bała, Józefa Sadurę, Zbigniewa Jedynaka

Intencje mszalne od 27 lutego do 5 marca 2023 r.

Poniedziałek – 27  lutego

 

16.30 1) + Janusza Siedleckiego w 3 r. śm

17.00 1) + Jadwigę Szewczyk – up    

 

Wtorek – 28 lutego

 

17.00 1) + Krystynę Kopińską – up

          2) + Grzegorza Gizińskiego – up   

 

Środa – 1 marca

 

17.00 1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny.

          2) + Janinę w 15 r. śm., Stefana, Ryszarda Szafranków

 

Czwartek –  2 marca

 

17.00 1) + Helenę, Adama Koziełów

 

Piątek –  3 marca

 

17.00 1) + Jana Szafranka

          2) Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 Sobota – 4 marca

 

17.00 1) + Kazimierza Wiraszkę, Kazimierza Bernatka

          2) Do MB w int. zbiorowych:

          + Ryszarda Pyczka

          + Władysława w 20 r. śm., Stanisława, Wandę Bakalarzy, Mariana w r. śm., Mirosława, Piotra Krupińskich, Barbarę, Helenę, Jana, Tomasza Próchniaków

 

Niedziela – 5 marca

 

9.00 1) + Władysławę, Władysława Ciuciasów, Wiesławę Jędrych.

 

12.00 1) + Helenę Mokrzycką – KŻR

 

17.00 1) + Genowefę w 12 r. śm., Wacława w 17 r. śm., Grażynę, Jadwigę Wawrów,

                    Mirosława Szewczyka

Intencje mszalne od 20 do 26 lutego 2023 r.

Poniedziałek – 20 lutego

 

16.30 1) + Teresę Cieślę – up

17.00 1) + Kazimierza, Piotra Bernatków, Mariana Lisa.   

 

Wtorek – 21 lutego

 

17.00 1) + Krystynę Kopińską – up

           2) + Mariana Gawinka – up   

 

Środa –22 lutego – Popielec

 

  9.00 1) + Bronisławę w 23 r. śm., Jana, Czesława, Ryszarda Jędrychów

17.00 1) + Witolda Różyckiego – up

 

Czwartek – 23 lutego

 

16.30 1) + Henryka w 7 r. śm., Barbarę Wójcików

17.00 1) + Grzegorza Gizińskiego – up   

 

Piątek – 24 lutego

 

17.00 1) + Helenę w 7 r. śm., Henryka w 53 r. śm. Jasików

           2) + Józefa w 10 r. śm., Stanisławę Głowackich, Krystynę, Stanisława Abramczyków.

 

 Sobota – 25 lutego

 

17.00 1) + Ewę, Ryszrda Życkich

          2) + Andrzeja Włodarczyka – up

 

Niedziela – 26 lutego

 

9.00 1) + Mirosława Bartosiewicz, zm. z rodz. Bartosiewiczów

 

12.00 1) +Tadeusza Masłowskiego

 

17.00 1) + Stanisławę, Antoniego, Mieczysława Chmielewskich, Jana Cielocha

Intencje mszalne od 13 do 19 lutego 2023 r.

Poniedziałek – 13 lutego

 

16.30 1) + Władysława, Stanisława, Janinę Jaworskich  

17.00 1) + Mirosławę Seredyn.  

 

Wtorek – 14 lutego

 

17.00 1) + Irenę Skowrońską, Aleksandrę Kuśmider.   

 

Środa –15 lutego

 

17.00 1) + Mariana Gawinka – up

 

Czwartek – 16 lutego

 

17.00 1) + Helenę Mokrzycką – od KŻR.  

 

Piątek – 17 lutego

 

17.00 1) + Andrzeja Pawełka w 23 r. śm

 

 Sobota – 18 lutego

 

17.00 1) + Mariannę, Jana, Henryka, Jana, Mariana Zielińskich.

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           – w 18 r. ur. Jakuba Bernatka

           + 28 r. śm. Jana Szewczyka

Niedziela – 19 lutego

 

9.00 1) + Antoniego Strzeleckiego w 26 r. śm., zm. z rodz

 

12.00 1) Do MB w int. Justyny i Pawła o potrzebne łaski.

 

17.00 1) + Leokadię, Władysława, Wiesława, Roberta Pawlonków, Edwarda, Elżbietę Sadurów

Intencje mszalne od 6 do 12 lutego 2023 r.

Poniedziałek – 6 lutego

 

16.30 1) + Witolda Różyckiego – up  

17.00 1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy.  

 

Wtorek – 7 lutego

 

17.00 1) + Kazimierę, Henryka, Grzegorza Ziębów.  

           2) + Mariana Gawinka – up

 

Środa – 8 lutego

 

17.00 1) + Mariana Gawinka.

2) + Ireneusza Skoka w r. śm

 

Czwartek – 9 lutego

16.30 1) + Hannę Piskorek – up

17.00 1) + Witolda Różyckiego – up  

 

Piątek – 10 lutego

17.00 1) + Edwarda, Mariannę, Halinę, Jana, Elżbietę Gaców

           2) + Krystynę, Ryszarda Kopińskich.

 

 Sobota – 11 lutego

17.00 1) Do MB w int. Urszuli i Andrzeja Bocianów w 50 r śl. – od dzieci i wnuków

          2) Do Matki Bożej Wysokolskiej:

           – dzięk. – błag. za otrzymane dary z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę MB dla Rafała

           – o udaną operację dla Kamila, światło Ducha Św. dla lekarzy oraz o zdrowie, błog. Boże,

           potrzebne łaski i opiekę MB dla całej rodziny.  

+ Franciszkę w 37 r. śm., Stanisława, Anielę, Michała Kaczkowskich, Stanisława w 49 r. śm.,

           Władysława, Anielę, Józefa, Wandę Bakalarzy, Barbarę Próchniak w 4 r. śm., Ks. Stanisława

           Janika, s. Maksymilianę Urbańczyk

            

Niedziela – 12 lutego

9.00 1) + Mariana w 10 r. śm., Janinę, Juliana, Jana Szczurów

12.00 1) Do MB w int. Ewy o łaskę uzdrowienia.

 17.00 1) + Stanisławę, Bronisława Chmielewskich, zm. z rodz

Intencje mszalne od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r.

Poniedziałek – 30 stycznia

 

16.30 1) + Katarzynę, Józefa, Wacława, Mariannę, Józefa, Andrzeja Piskorów, Mariannę,

Stanisława, Mirosława Lisków.

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

 

Wtorek – 31 stycznia

 

17.00 1) + Krystynę Kopińską – up  

           2) + Franciszka, Mariannę Tyburcych, Antoniego Pawlika, Helenę, Józefa, Leszka

                     Mokrzyckich

 

Środa – 1 lutego

17.00 1) + Witolda Różyckiego – up  

2) + Cecylię w 18 r. śm., Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, Stanisława Bancerzów,

  1. z rodz. Bancerzów i Smolaków.

 

Czwartek – 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie

 

9.00 1) + Adama Sucheckiego, Zofię, Władysława Kopaniów, zm. z rodz.

12.00 1) + Tadeusza w 42 r. śm., Adelę Pomykałów, Stanisława Ślusarza

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

 

Piątek – 3 lutego

 

17.00 1) + Jadwigę Szewczyk – up

           2) + Wiktorię w 30 r. śm., Józefa Tyburcych.

 

 Sobota – 4 lutego

 

17.00 1) + Jana, Anielę, Zofię, Józefa, Jadwigę, Edwarda, Zygmunta Jędrychów,

  1. z rodz. Szymańskich

           2) Do MB w int. zbiorowych: + Ryszarda Pyczka

 

Niedziela – 5 lutego

 

9.00   1) + Aleksandra Szafranka w 16 r. śm., zm. z rodz

12.00 1) + Janinę, Franciszka Szymańskich, Władysława Fotygę w 10 r. śm

17.00 1) + Annę w 3 r. śm., Sławomira, Mariannę, Tadeusza Kamelów, zm. z rodz

Intencje mszalne od 23 do 29 stycznia 2023 r.

Poniedziałek – 23 stycznia

 

16.30 1) + Janinę, Stanisława Miturów.

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

Wtorek – 24 stycznia

 

17.00 1) + Irenę w 18 r. śm., Józefa, Genowefę, Władysława Mazurów, Elżbietę, Antoniego

                     Stępniów, Danutę, Wacława Gąsków

           2) + Adama w 50 r. śm., Helenę Koziełów

 

Środa – 25 stycznia

 

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny.

 

Czwartek – 26 stycznia

 

16.30 1) + Krystynę Kopińską – up  

17.00 1) + Józefa, Romana,  Bogdana, Jakuba, Jana, Mariannę Szewczyków, zm. z rodz.

                     Urbanków i Szewczyków.

 

Piątek – 27 stycznia

 

17.00 1) + Krystynę, Henryka Wanatów, Stanisława, Eleonorę, Annę Wiktorowskich, Leokadię,

           Mieczysława Stępniów, Edmunda, Tadeusza, Wandę Barańskich

           2) + Jadwigę Szewczyk – up

 

 Sobota – 28 stycznia

 

17.00 1) + Teresę Cieślę – up

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           – o udaną operację i łaskę zdrowia dla Bartka

           + Irenę Szafranek w 26 r. śm.

 

Niedziela – 29 stycznia

 

9.00 1) + Jana Tyburcego w 3 r. śm., zm. z rodz

 

12.00 1) + Franciszka, Franciszkę Krajewskich, Katarzynę Kuciarę, Stanisława Jagiełło

 

17.00 1) + Kazimierza, Aleksego, Janusza Sadurów, zm. z r. Sadurów i Krawczyków.

Intencje mszalne od 16 do 22 stycznia 2023 r.

 

Poniedziałek – 16 stycznia

 

16.30 1) + Helenę Opacką – od sąsiadów

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

 

Wtorek – 17 stycznia

 

17.00 1) + Teresę Cieślę – up

           2) + Elżbietę Burzę.

 

Środa – 18 stycznia

 

17.00 1) + Teresę Cieślę – up  

2) + Ryszarda w 24 r. śm., Janinę, Stefana Szafranków

 

Czwartek – 19 stycznia

 

16.30 1) + Mariannę, Jana, Dianę, Mariusza Więcaszków, Michała Wójcika.

17.00 1) + Teresę Cieślę – up

 

Piątek – 20 stycznia

 

17.00 1) + Stanisławę, Bolesława Janiszewskich, Zofię, Stanisława Zworskich, Joannę, Teofila Samców

           2) + Teresę Cieślę – up

 

 Sobota – 21 stycznia

 

17.00 1) + Henryka w 15 r. śm., Helenę, Władysława Opackich

          2) + Jadwigę Szewczyk.

 

Niedziela – 22 stycznia

 

9.00 1) + Kazimierza, Wiesławę, Annę, Stanisławę, Józefa Bocianów, zm. z r. Bocianów i Kuśmierzów

 

12.00 1) + Adama, Leokadię, Genowefę, Antoninę, Piotra, Franciszka Namiętów, Jerzego Borysa w 7 r. śm.

 

17.00 1) + Krystynę w 2 r. śm., Artura w 5 r. śm., Kazimierza Skibów

Intencje mszalne od 9 do 15 stycznia 2023 r.

Poniedziałek – 9 stycznia

 

16.30 1) Do MB w int. Marcina Szcześniaka w 18 r. urodzin

17.00 1) + Annę, Henryka, Jarosława Kowalczyków.

 

Wtorek – 10 stycznia

 

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

           2) + Andrzeja Włodarczyka – up

 

Środa – 11 stycznia

 

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up  

2) + Aleksandra Dzbuka, jego rodziców i siostry.

 

Czwartek – 12 stycznia

 

16.30 1) + Teresę Cieślę – od pracowników ZUK.

17.00 1)

 

Piątek – 13 stycznia

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

           2) + Jana w 11 r. śm., Antoniego, Mariannę Bachanków, Mariannę, Józefa Rusków.

 

 Sobota – 14 stycznia

 

17.00 1) + Teresę Cieślę – up

           2) Do MB w intencjach:

           – dzięk.-błag. za otrzymaną pracę z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Sylwestra.

           – o łaskę zdrowia dla Janiny Grzywacz.

– zm. Stanisława, Ewę, Janinę, Zacheusza Namiętów, Mariannę, Stanisława Markowskich.

           – + Ryszarda Pyczka, zm. z r. Pyczków, Kaczmarczyków, Snochów, Więcławów

– + Jarosława Kowalczyka w 9 r. śm.

– + Henryka Grzywacza w 15 r. śm.

 

Niedziela – 15 stycznia

 

9.00 1) O zdrowi, błog. Boże, opiekę MB dla rodz. Cwylów i dary Ducha Św. dla Julii.

12.00 1) + Helenę, Kazimierza, Józefa Granowiczów, zm. z rodz. Witkowskich i Pietraków.

17.00 1) + Janinę Antoniak w 13 r. śm

Intencje mszalne od 2 do 8 stycznia 2023 r.

Poniedziałek – 2 stycznia

 

16.30 1) + Grzegorza Szewczyka – up

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

 

Wtorek – 3 stycznia

 

17.00 1) + Elżbietę Gogacz – up

           2) + Genowefę Winiarską w 1 r. śm., zm. z rodz. Winiarskich

 

Środa – 4 stycznia

 

17.00 1) + Jana Zielińskiego – up

2) + Andrzeja Włodarczyka – up

 

Czwartek – 5 stycznia

 

16.30 1) + Andrzeja Włodarczyka – up

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

 

Piątek – 6 stycznia – Trzech Króli

 

 9.00 1) + Wandę w 23 r. śm., Stanisława Krzesickich

 

12.00 1) Janinę Majkę w 10 r. śm., Teresę, Stanisława Ziębów, zm. z rodz

 

17.00 1) + Jadwigę Jędrys w 23 r. śm., zm. z rodz. Jędrychów i Wosiów.

 

 Sobota – 7 stycznia

 

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up

          2) + Włodzimierza Kuszyka.

 

Niedziela – 8 stycznia

 

9.00 1) + Władysława w 9 r. śm., Jana, Anielę Madejskich

 

12.00 1) + Jolantę Gawędę, Mariana, Stanisława Jędrychów.

 

17.00 1) + Agnieszkę, Piotra, Mirosława Szewczyków, Jadwigę Wawer

Intencje mszalne od 26 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

Poniedziałek – 26 grudnia

 

   9.00 1) + Mariana, Helenę, Henryka Hetmanów, Józefa Czerniaka, Krystynę, Mariana Szewczyków

2) + Jana Cielocha w 4 r. śm

 

12.00 1) + Jana – Henryka, Władysława, Władysławę Kowalczyków, Adama, Bronisławę Ziębów

 

17.00 1) + Jana w 45 r. śm., Weronikę w 35 r. śm., Stanisława w 24 r. śm., Mariana w 2 r. śm.,

           Mariana w 2 r. śm. Eciaków, Stanisława Komorka w 29 r. śm  

 

Wtorek – 27 grudnia

 

17.00 1) Do MB w int. Ks. Jerzego Karolika w 83 r. ur

           2) + Józefa Sadurę, Mariannę, Henryka, Zbigniewa, Stanisława Jedynaków

 

Środa – 28 grudnia

 

17.00 1) + Adama, Stanisława Szczepaniaków

2) + Piotra Szyszkę – up

Czwartek – 29 grudnia

 

17.00 1) + Andrzeja Skowronka, Janinę Banaszek – up

           2) + Ignacego, Zofię, Barbarę Błażejewskich, Stanisława Przybysza, zm. z r. Błażejewskich
                     i Grodzickich

Piątek – 30 grudnia

 

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

           2) + Janinę w 10 r. śm., Stanisława Latosów, Janusza Kolano

 

 Sobota – 31 grudnia

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up

          2) + Józefa Mizaka w 5 r. śm

 

Niedziela – 1 stycznia

 

9.00 1) + Jadwigę, Juliana, Jana Latosów, Krystynę Latos – Fuks, Mieczysława Czubaja, Stefana

                     Serwacha, Jana Ociesę.

12.00 1) Do MB w int. Parafian

 17.00 1) + Jerzego Bachanka w 1 r. śm

Intencje mszalne od 19 do 25 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 19 grudnia

 

   6.00 1) + Stanisławę, Wacława Wierciochów, Władysława Bakalarza, Mirosława, Mariana Krupińskich, Annę, Stanisława Borków, Juliannę Brzozowską, Barbarę Próchniak

16.30 1) + Jadwigę Zdun – up

17.00 1) + Halinę w 5 r. śm., Zygmunta Jagiełłów   

 

Wtorek – 20 grudnia

 

  6.00 1) + Henryka Grajpera w 1 r. śm.

17.00 1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up

           2) + Piotra Szyszkę – up

Środa – 21 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. rodzin Jarka, Kasi, Eweliny, Jacka o potrzebne łaski

17.00 1) + Tadeusza Rybickiego w 2 r. śm

2) + Joannę Stańkowską – up

 

Czwartek – 22 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. dzieci o łaskę nawrócenia.

17.00 1) + Stanisława, Mariannę Bachanków

 

Piątek – 23 grudnia

 

  6.00 1) + Adama, Leokadię Namiętów, Jerzego Borysa

17.00 1) + Ryszarda Pyczka w 1 r. śm

           2) + Piotra Szyszkę – up

 

 Sobota – 24 grudnia

 

6.00   1) + Ewę, Stanisława, Lucjana Walasków, zm. z rodz. Zielińskich.

           2) + Helenę, Adama Koziełów, Wiktorię, Józefa Tyburcych, Stanisława Mazurka

          

25 grudnia – Boże Narodzenie

 

24.00 1) Do MB w int. Parafian

9.00 1) + Irenę, Jana, Mariannę, Dominika, Agnieszkę, Feliksa Namiętów

12.00 1) + Reginę, Zenona, Ireneusza Skoków, Mariannę, Zygmunta Ostrowskich

           2) + Stanisławę, Edwarda w 17 r. śm., Granowiczów

 17.00 1) + Mirosława, Mariana, Helenę Bartosiewiczów