Cmentarz

REGULAMIN

 1. Nadzór nad cmentarzem i jego administrację sprawuje Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Kancelaria czynna w dni powszednie o godz. 17.30.
 2. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właściciela nagrobka uważa się opiekuna grobu.
 3. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym, w którym osoby przebywające zobowiązane są do zachowania ciszy i powagi, dbania o estetykę swoich grobów, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji cmentarza.
 4. Zabrania się zaśmiecania terenu, usuwania drzew i krzewów, jeżdżenia rowerami, wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, uprawiania handlu, samodzielnego instalowania ławek, mechanicznego czyszczenia pomników oraz cięcia betonu, oraz samodzielnego obsadzania grobów krzewami.
 5. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty oraz wszelkie odpadki należy usuwać z grobów, segregować i składać do kontenera na śmieci i miejsca wyznaczonego na odpady biodegradowalne.
 6. Bramy cmentarza są zamknięte. Wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka oraz wykonywanie prac budowlanych może odbywać się tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 po uzgodnieniu z proboszczem i Administratorem.
 7. Ustawienie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się przy nadzorze Administratora cmentarza, po uprzednim zatwierdzeniu projektu w kancelarii parafialnej.
 8. Po upływie 20 lat od pochówku lub nieprzedłużeniu prawa do miejsca, grób przechodzi na własność parafii bez konieczności osobnego informowania.
 9. Wszelkie opłaty związane z pochówkiem, stawianiem nagrobków, rezerwacją miejsc przeznaczone są na utrzymanie cmentarza, tzn. opłaty za wywóz śmieci, pielęgnację zieleni, bieżące remonty.
 10. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki, czy zrabowane mienie. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 11. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na miejscu przez Administratora cmentarza.

 

Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego

Wysokie Koło 23

26-920 Gniewoszów

Tel.: (48) 621 51 35

e-mail: parafia@wysokiekolo.pl