Pielgrzymka rodziny różańcowej diecezji radomskiej

Odbywa się w pierwszą sobotę października. O godz. 12.00 Msza św.