Grupy duszpasterskie

Rada parafialna

Tradycja Rady Parafialnej jest jeszcze przedwojenna. Obecnie Radę Parafialna tworzą przedstawiciele każdej wioski. Spotkania Rady odbywają się dwa razy w roku: z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy lub dodatkowo jeśli jest ważna potrzeba. Członkowie Rady Parafialnej aktywnie działają, organizując sprawy duchowe i materialne w parafii.

Koła Żywego Różańca

Od XVII w przy klasztorze dominikanów w Wysokim kole istniało Bractwo Różańca Św. Potwierdzają to wpisy w dwóch starych księgach znajdujących się w kancelarii parafialnej.

Ks. Leon Figarski w kronice parafialnej wspomina, że przed II wojną światową w Wysokim Kole było 30 Kół Żywego Różańca.

Obecnie jest 5 KŻR żeńskich i 2 KŻR męskie.

KŻR MB Wysokolskiej – Wysokie Koło – Zelatorka p. Kazimiera Majewska
KŻR – Markowola
KŻR – Kol. Markowola

KŻR – Opatkowice

KŻR – Regów Stary 
KŻR Św. Józefa
KŻR Św. Dominika 

Apostolat margaretka

margaretka_deklaracjaW 2008 r. odbywa się w Wysokim Kole I Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka”. 

Schola
Lektorzy
Ministranci