Śpiew przy odsłonięciu i zasłonięciu obrazu

Witaj Wysokolska Matko Jedyna

Uproś nam łaskę u Twego Syna

Witaj, nam witaj, Niepokalana

O Wysokolska Matko Jedyna

Albo:

Zabrzmij cały świecie chwałą Matce jedynej

Z wschodniej strony dla obrony ludziom przybyłej;

Sercem, usty brzmią pienia Najświętszego Imienia

Pani wdzięcznej nadmiesięcznej w Wysokim Kole.

 

Matko Pana nam oddana życiem, zbawieniem,

Wejrzyj mile, że złe chwile są z uciśnieniem.

Udziel nam Twej opieki w życiu, w śmierci, na wieki.

Błagaj Syna, niech jedyna Bogu cześć będzie.

 

Śpiew przy zasłonięciu Cudownego obrazu

 

Żegnaj Wysokolska Matko Jedyna

Uproś nam łaskę u Twego Syna

Żegnaj, nam żegnaj, Niepokalana

O Wysokolska Matko Jedyna

Albo:

Za Matkę się udaj, prośby nasze oddaj.

Synowi Twojemu nam narodzonemu,

Panno osobliwa, Matko litościwa,

obdarz nas cichością  i świętą czystością.

Daj żywot skuteczny, święty i bezpieczny.

Z Jezusem mieszkanie i z Nim królowanie.

Chwała Bogu Ojcu, Jezusowi Panu,

Duchowi Świętemu, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Amen