Nowenna do MB

Śpiew –

Fanfary / odsłonięcie Cudownego Obrazu /

Śpiew –

 

Zabrzmij cały świecie chwałą Matce jedynej

Z wschodniej strony dla obrony ludziom przybyłej;

Sercem, usty brzmią pienia Najświętszego Imienia

Pani wdzięcznej nadmiesięcznej w Wysokim Kole.

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu ….

 

Modlitwa 

 

Bądź pozdrowiona

Przeczysta Bogurodzico Dziewico,

Najświętsza Panno

Wysokolska Królowo Różańca Świętego

Niech Cię błogosławi to miejsce,

Które Sobie obrałaś za mieszkanie,

Aby ludziom dobrze czynić.

Niechaj Cię błogosławią Bogurodzico

Wszystkie ślady ludzi,

Którzy tu kiedykolwiek przychodzili.

Niechaj Cię błogosławią

Wszystkie modlitwy, prośby i błagania,

Które tu kiedykolwiek do Ciebie zanoszono.

Niechaj Cię błogosławią wszystkie łaski, pociechy i dary,

Któreś u Syna Swego tu wyprosiła

Ludziom błagającym o ratunek.

 

Niechaj Cię błogosławią

Wszystkie serca ludzkie,

Które tu kiedykolwiek

W szczerej spowiedzi i prawdziwej skrusze

Za Twoją przyczyną zostały nawrócone.

Niechaj Cię błogosławią

Wszystkie łaski

Tu w czasie Mszy Świętej

Otrzymane za Twoją przyczyną.

Niechaj Cię błogosławią

wszyscy, którzy wpatrzeni w Twój święty Obraz Wysokolski,

umieszczony w naszych domach na naczelnym miejscu

zanosić będą za Twą przyczyną,   modlitwy do Twego Syna.

Niechaj Cię błogosławią dzieci  i młodzież,

Małżonkowie i osoby samotne,

Ludzie chorzy i w podeszłym wieku,

Kapłani i siostry zakonne.

Matko Wysokolska ,

Królowo Różańca Świętego

Miej nas zawsze w Swej opiece.

 

Modlitwa Nowenny

Matko Wysokolska …..

 

Różaniec / przed każdą tajemnicą czytane prośby i podziękowanie pisane na kartkach /

 

Chwila osobistej modlitwy

 

Modlitwa do Matki Bożej Wysokolskiej

Królowo Różańca Świętego, Matko Zbawiciela i Matko nasza, któraś od wieków na siedzibę swoją świątynię w Wysokim Kole obrała, wysłuchaj mego wołania i wzmocnij w mojej duszy wiarę świętą.

Ty, Panno Można, która starłaś głowę szatana, racz pokonać i oddalić ode mnie wszelkie przeszkody i trudności, na jakie dzisiaj napotykam, bym żyjąc w niezachwianej wierze tu na ziemi, mógł wiecznie z Tobą oglądać chwałę Syna Twego w niebie. Amen.

 

Pod Twoją Obronę …..

Wysokolska Królowo Różańca Świętego . Módl się za nami.

Śpiew przed błogosł.  Najśw. Sakramentem …..

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

Śpiew po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem …..

Śpiew na rozpoczęcie Mszy Świętej

Po Mszy Świętej  : zasłonięcie Cudownego Obrazu /

śpiew : Za Matkę się udaj  …. fanfary

 

Za Matkę się udaj, prośby nasze oddaj.

Synowi Twojemu nam narodzonemu,

Panno osobliwa, Matko litościwa,

obdarz nas cichością  i świętą czystością.

Daj żywot skuteczny, święty i bezpieczny.

Z Jezusem mieszkanie i z Nim królowanie.

Chwała Bogu Ojcu, Jezusowi Panu, Duchowi Świętemu,

  Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Amen

 

Modlitwa na I dzień Nowenny

 

„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”

Matko Wysokolska, która w Nazarecie zgodziłaś się wypełnić wolę Bożą,  za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za wszystkich chrześcijan, o umocnienie wiary w świecie. Uproś nam laskę wytrwania i moc w dawaniu świadectwa wiary.

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy …

Modlitwa na II dzień Nowenny

 

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim”

 

Matko Wysokolska, śpiesząca się do swojej krewnej Elżbiety i wysławiająca Boga za wszystko co ci uczynił,  za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za ludzi, którzy żyją „jakby Boga nie było”. Uproś im laskę żywej wiary, mocnej nadziei i potężnej miłości, która rozpali na nowo ich obojętne serca.

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy…:

 

 

Modlitwa na III dzień Nowenny

 

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”

 

Matko Wysokolska, szukająca dla Syna Bożego miejsca na tej ziemi w noc Betlejemską ,  za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za  dzieci i młodzież. Dzieciom daj kochające rodziny, ludzi młodych przeprowadź bezpiecznie przez trudny czas uczenia się bycia dorosłym człowiekiem

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy…

 

Modlitwa na IV dzień Nowenny

 

„Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak , któremu sprzeciwiać się będą.”

 

Matko Wysokolska, niosąca Dziecię Jezus do świątyni , by ofiarować Go Bogu,   za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za kapłanów, osoby życia konsekrowanego, misjonarzy. Niech ci, którzy ofiarowali swoje życie na służbę Bogu i Tobie dążą zawsze do świętości i nieustają  w gorliwości.

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy …

 

 

Modlitwa na V dzień Nowenny

 

„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”

 

Matko Wysokolska, zakłopotana o Jezusa, który zagubił się  w świątyni , za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za tych, co pogubili się w życiu : pogrążonych w nałogach, żyjących w grzechu, zrozpaczonych, za tych co stracili sens życia. Ratuj ich Matko ! Proś za nimi Jezusa, by wyrwał ich z mocy zła, bo oni sami nie są już w stanie tego uczynić.

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy …

Modlitwa na VI dzień Nowenny

 

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”

 

Matko Wysokolska, zatroskana o szczęście nowożeńców na weselu w Kanie Galilejskiej,  za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za małżonków. Wstawiaj się i dzisiaj u Syna i proś o wiarę i miłość  w rodzinach. Niech małżonkowie pozostaną do śmierci wierni swojej przysiędze małżeńskiej

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy …

 

 

Modlitwa na VII dzień Nowenny

 

„A twoją  dusze miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”

 

Matko Wysokolska, pełna bólu i cierpienia na drodze krzyżowej Syna,   za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za ludzi starszych, chorych, dotkniętych cierpieniem fizycznym i duchowym. Na ten trudny czas uproś im łaskę pogodnego przyjęcia krzyża i duchową siłę do jego dźwigania dzień po dniu.

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy …

 

Modlitwa na VIII dzień Nowenny

 

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki : Niewiasto , oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia : Oto Matka twoja. ”

 

Matko Wysokolska, którą Jezus umierając na krzyżu dał nam wszystkim za Matkę,   za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za umierających. Na ostatnie chwile ich ziemskiego życia wyproś laskę skruchy i pojednania z Bogiem. Przybądź w godzinę naszej śmierci

 

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy … 

Modlitwa na IX  dzień Nowenny

 „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matka Jezusa i braćmi Jego”

Matko Wysokolska, rozmodlona razem z uczniami w wieczerniku w dzień Zielonych Świąt,   za Twoim wstawiennictwem modlimy się dzisiaj za cały Kościół, za ojca świętego Benedykta XVI i biskupów. Wyproś dla całego Kościoła dar rozeznania jak dzisiaj wiary nauczać, strzec i prowadzić ludzi do zbawienia.

Królowo Różańca Świętego usłysz nasze prośby i dziękczynienia, które Ci przedstawiamy