Modlitwa do mb wysokolskiej

Królowo Różańca Świętego,

Matko Zbawiciela i Matko nasza,

któraś od wieków na siedzibę swoją

świątynię w Wysokim Kole obrała,

wysłuchaj mego wołania

i wzmocnij w mojej duszy wiarę świętą.

Ty, Panno Można,

która starłaś głowę szatana,

racz pokonać i oddalić ode mnie

wszelkie przeszkody i trudności,

na jakie dzisiaj napotykam,

bym żyjąc w niezachwianej wierze tu na ziemi,

mógł wiecznie z Tobą

oglądać chwałę Syna Twego w niebie. Amen