„Rodzina Różańcowa” u Wysokolskiej Matki

Piękna, słoneczna pogoda witała przybywających do Wysokolskiego sanktuarium pielgrzymów, którzy tworzą Rodzinę Różańcową diecezji Radomskiej. Spotkanie rozpoczął Kustosz a zarazem Moderator Rodziny Różańcowej przypominając, że pierwszym zadaniem Kół Żywego Różańca jest modlitwa, która buduje Kościół. O 11.00 rospoczęła się procesja różańcowa , którą poprowadził Ks. Andrzej Adamski – redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec”. Uroczystą sumę odpustową odprawił Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz . W swojej homilii przywołał piękne postacie „ludzi modlitwy” i podkreślił znaczenie i silę modlitwy różańcowej. To wyjątkowe spotkanie prawie dwutysięcznej „armii różańcowej” było wielką modlitwą za Kościół Radomski w przededniu rozpoczynającego się 9 listopada II Synodu Diecezji Radomskiej. W spotkaniu uczestniczyły Siostry Loretanki, które wydają „Różaniec” i wiele książek katolickich dotyczących tematyki różańcowej. Za rok spotkamy się znów u Matki Wysokolskiej, gdzie już od 1682 r istnieje Bractwo Różańcowe założone przez Dominikanów.