Pożegnanie S. Pauli

Ze wspólnoty Sióstr w wysokim Kole odchodzi Siostra Paula, która spełniała cichą posługę Ewangelicznej Marty jako kucharka . Będzie pracować w Łęcznej – bliżej Lublina gdzie kontynuować będzie studia teologiczne. Za jej tak ważną choć może dla wielu niewidoczną codzienną pracę dziękujemy . Życzymy owocnej pracy na nowej placówce i sukcesów na polu naukowym