Siostry zakonne

Zgromadzenie

12

35

Założyciel

1z2z3z4z5z

Siostry pracujące w parafii

Halina Maria Pawłowska

Przełożona Wspólnoty Sióstr. Zakonną profesję wieczystą złożyła 08.12. 1987r. W naszej parafii od 10.07.2013r. (oraz w latach 1995 -98). Otacza opieką i troską powierzone siostry. Ponadto pełni posługę kucharki, czyli żywi wszystkich domowników plebanii księży i siostry, a często także pielgrzymów i gości. Siostra świetnie gotuje, fachowo piecze, a nawet tworzy własne przepisy.

Antonina Marta Irzyk

Zakonną profesję wieczystą złożyła 02.07.1997r. W naszej parafii od 27.03.2014r. (oraz w latach 2007-2010). Siostra pełni posługę zakrystianki, czyli dba o czystość i wystrój kościoła. Piękne bukiety i dekoracje to jej dzieło. Jest opiekunem męskich Kół Różańcowych. W tym roku 2 lipca będzie przeżywać 25- lecie profesji zakonnej.

Paula Dorota Pająk

Zakonną profesję wieczystą złożyła 08.07.2007r. W naszej parafii od 10.07.2012. Siostra jest katechetką w Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i Opatkowicach.

Agata Walentyna Gryszkiewicz

Pierwszą profesję zakonną złożyła 29.06.2000r. W tym roku złoży wieczystą profesję 25 czerwca. W naszej parafii od 06.03.2015r. Siostra pełni posługę organistki . To dzięki jej pracy i zaangażowaniu nasza świątynią rozbrzmiewa podczas Liturgii piękną muzyką i śpiewem na chwałę Boga i ku naszemu duchowemu wzrostowi. Prowadzi młodzieżową scholę i we współpracy z siostrą katechetką scholę dziecięcą.