Pogrzeb

Przy zgłoszeniu pogrzebu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów spowiedzi, komunii i namaszczenia (jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum)
  • zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).

Zgłoszenie pogrzebu można dokonać także poza wyznaczonymi godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.