Chrzest

Chrzest dziecka zgłaszamy w tygodniu przed planowaną datą w godzinach kancelaryjnych.

POTRZEBNE DOKUMENTY :

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Imię, nazwisko, rok urodzenia i adres rodziców chrzestnych
  3. Chrzestny/a/ spoza naszej parafii zaświadczenie od swojego proboszcza, że może pełnić funkcję chrzestnego /ej/.