Koła żywego różańca

Od XVII w przy klasztorze dominikanów w Wysokim kole istniało Bractwo Różańca Św. Potwierdzają to wpisy w dwóch starych księgach znajdujących się w kancelarii parafialnej.

Ks. Leon Figarski w kronice parafialnej wspomina że przed II wojna światową w Wysokim Kole było 30 Kół Żywego Różańca.

Obecnie jest 6 KŻR żeńskich i 2 KŻR męskie.

  1. KŻR MB Wysokolskiej – Wysokie Koło – Zelatorka p. Kazimiera Majewska
  2. KŻR – Markowola – zelatorka p.
  3. KŻR – Kol. Markowola – zelatorka p. Helena Szewczyk
  4. KŻR – Regów Stary – zelatorka p. Woźniak
  5. KŻR – Leokadiów – zelatorka p. Marianna
  6. KŻR – Smogorzów
  7. KŻR Św. Józefa – zelator p.
  8. KŻR Św. Dominika – zelator

W szkole podstawowej w Wysokim Kole i Opatkowicach jest Podwórkowe Kółko Różańcowe założone przez S. Mariole a obecnie pod opieka S. Pauli