Ks. senior

Ks. Kan. Jerzy Karolik – ur 27 grudnia 1939 r w Miechowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1963 r. W latach 1986 – 2007: proboszcz i kustosz Sanktuarium w Wysokim Kole. Był Ojcem duchownym Dekanatu Czarnoleskiego. Od 2007 roku ze względu na stan zdrowia złożył, na ręce księdza biskupa Z. Zimowskiego, rezygnacje z urzędu proboszcza i jest rezydentem mieszkającym przy Sanktuarium.