Intencje mszalne od 13 do 19 marca 2023 r.

Poniedziałek – 13 marca

 

16.30 1) + Grzegorza Gizińskiego – up

17.00 1) + Wacława, Jana, Stanisława Szymczyków, Jerzego Szaturskiego    

 

Wtorek – 14 marca

 

17.00 1) + Helenę Mokrzycką – up

           2) + Jadwigę Szewczyk – up    

 

Środa – 15 marca

 

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up

           2) + Zenona, Juliana, Stanisława Masłowskich, Pawła, Annę Krawczyków, Marię Drążyk.

 

Czwartek – 16 marca

 

16.30 1) + Helenę Opacką – up

17.00 1) Do MB w int. Łucji Woźniak w 80 r. ur

 

Piątek – 17 marca

 

17.00 1) + Krzysztofa Dębskiego, Mariana Wołyńskiego

           2) + Józefa, Wiktorię Tyburcych, Helenę, Adama Koziełów, Stanisława Mazurka.

 

 Sobota – 18 marca

 

17.00 1) + Józefa, Leszka Mokrzyckich

          2) Do MB w int. zbiorowych:

           + Antoniego, Józefę Sawickich

           + Antoniego, Julię, Tadeusza Kowalskich, Helenę, Mariana Warchołów

           + Natalię, Józefa, Katarzynę, Piotra Podgajnych

           dzięk-błag. za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie dla Danuty.

 

Niedziela – 19 marca

 

9.00 1) + Józefa Gizę

 

12.00 1) + Helenę, Władysława, Józefa Szulikowskich, zm. z r. Szulikowskich i Włodarczyków.  

 

17.00 1) + Henryka, Jakuba, Urszulę Sawickich, Juliana, Władysława Milcuszków, zm. z rodz.