Intencje mszalne od 12 do 18 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 12 grudnia

 

   6.00 1) Do MB w int. Heleny i Tomasza Babutów o zdrowie, błog. Boże, potrzebne łaski.

  9.00 1) + Annę, Stanisława, Kazimierza, Karola, Tadeusza, Beatę Goździów, Krystynę Mazur, Stanisławę, Mariana Stanisławków  

16.00 1) + Piotra Szyszkę – up   

 

Wtorek – 13 grudnia

 

  6.00 1) + Władysława, Marię, Alicję Bombów, Tadeusza Tyburcego, zm. z rodz. Tyburcych.

17.00 1) + Jadwigę Zdun – up

           2) + Piotra Szyszkę – up

Środa – 14 grudnia

 

  6.00 1) + Irenę, Jana Wójcików, Mariannę, Stefana Polaków.

17.00 1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up

2) + Józefę, Jana, Wiktorię, Wojciecha Madejskich

 

Czwartek – 15 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. wnuków o łaskę nawrócenia.

17.00 1) + Jana Zielińskiego – up

Piątek – 16 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. Wiesławy i Artura Kalbarczyków o potrzebne łaski.

15.00 Jubileusz 95-lecia OSP w Wysokim Kole

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

           2) + Grzegorza Szewczyka – up

 

 Sobota – 17 grudnia

 

6.00 1) + Edwarda, Stanisławę Wosiów, zm. z rodz. Poradziszów

17.00 1) + Janinę, Jana Skórów

           2) + Dariusza Jana w r. śm., Irenę, Jana Maraszków, zm. z rodz. Janów

 

IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia

 

  6.00 1) + Mariannę, Stanisława Bachanków

  9.00 1) + Kazimierza Rodaka w 21 r. śm

12.00 1) + Adama Nakoniecznego

 17.00 1) + Jana w 2 r. śm., Elżbietę, Halinę, Edwarda, Mariannę Gaców