Dożynki i Odpust

Już stało się tradycją, że w niedzielę poprzedzającą Święto Narodzenia NMP w Sanktuarium Wysokolskim odbywają się uroczystości dożynkowe. W tym roku gospodarzami dożynek byli mieszkańcy Leokadiowa na czele ze Starostami : P. Marianną Skomra i Marianem Namiętą. Przepięknie i misternie utkane wieńce dożynkowe przygotowały jeszcze Smogorzów, Kolonia Markowola i Marianów. Warto przypomnieć , że wieniec z Marianowa uczestniczył w dożynkach wojewódzkich i diecezjalnych w Zwoleniu. Dziękczynienie za plony przedłużyło się na poniedziałkowe Święto Matki Boskiej Siewnej, gdzie w czasie procesji po sumie niesione były wieńce dożynkowe.