OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18 grudnia 2022 r.

Dziękujemy za ofiarowane do Sanktuarium choinki, które zostaną wycięte i zwiezione we wtorek. W środę zapraszamy na 10.00 panów do pomocy w obsadzaniu, a o 12.00 prosimy o pomoc w ubieraniu choinek i szopki. W sobotę jest wigilia, na ostatnich Roratach o 6.00 połamiemy się opłatkiem. Do sprzątania kościoła zapraszamy zatem w środę na 12.00 mieszkańców z Marianowa.

We wtorek 20 grudnia od godz. 9.00 odwiedzimy chorych, których zgłoszono.

W niedzielę o 24.00 uroczysta Pasterka, którą rozpoczniemy obchód Świąt Bożego Narodzenia. Następne Msze św. o 9.00, 12.00 i 17.00. W drugi dzień świąt wspomnienie Św. Szczepana – na wszystkich Mszach św. poświęcenie owsa. Taca na KUL.

W zakrystii można nabyć pobłogosławiony opłatek na stół wigilijny, świece Caritas, kalendarze oraz ofiarowane stroiki, za które bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za posprzątanie świątyni mieszkańcom z Kolonii Markowoli oraz KŻR z Wysokiego Koła za poprowadzenie dziś Różańca przed Cudownym Obrazem.

Bóg zapłać ofiarodawcom na remont wieży. Ofiarę złożyły osoby z Boguszówki (bloki) – 200 zł, z Boguszówki Górki – 100 zł i na konto parafii z Kolonii Opatkowice – 500 zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11 grudnia 2022 r.

Jutro dzień spowiedzi adwentowej – księża będą służyć w konfesjonale o 9.30 i po południu o 15.30 do ostatniego penitenta. Msze św. o godz. 6.00, 9.00 i 16.00. Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na spowiedź o godz. 15.30.

Po Mszy św. w zakrystii można nabyć pobłogosławiony opłatek na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na utrzymanie pana organisty. Zachęcamy także do nabycia świec Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i kalendarzy z Sanktuarium.

W następną niedzielę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy uczniów klas trzecich przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. W czasie Mszy dzieci otrzymają poświęcone medaliki. Prosimy także o przyniesienie do pobłogosławienia figurek Dzieciątka Jezus, które w domu umieścimy w szopce pod choinką, czy na stole wigilijnym.

Chorych odwiedzimy we wtorek 20 grudnia od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.

W piątek 16 grudnia odbędą się uroczystości z okazji 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 15.00.

Dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni paniom z Kolonii Markowoli, a w najbliższą sobotę zapraszamy również mieszkańców Kolonii Markowoli, tym razem stronę prawą. O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR z Wysokiego Koła.

Bóg zapłać ofiarodawcom tego tygodnia. Na spłatę długu za remont wieży ofiarę złożyły osoby z Wysokiego Koła – 500 zł i 100 zł, z Boguszówki 200 zł, z Markowoli – 300 zł. z Kolonii Opatkowic – 150 zł i z Podmieścia 100 zł.

Następna niedziela, to trzecia niedziela miesiąca. Taca tzw. gospodarcza będzie przeznaczona m.in. na paliwo do podgrzewania kościoła.

Jutro o godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb śp. Heleny Mokrzyckiej z Wysokiego Koła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 4 grudnia 2022 r.

 1. Dziś w Kościele przeżywamy dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie, gdzie pracuje wielu polskich księży i sióstr zakonnych. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na ten cel.
 2. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00 i 17.00.  Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać w tym dniu odpust zupełny.
 3. Roraty są odprawiane codziennie o godz. 6.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Roraty z udziałem dzieci w środę o 17.00.
 4. Pobłogosławiony opłatek, którym podzielimy się w wigilijny wieczór jest znakiem jedności naszej wspólnoty parafialnej. Możemy go nabyć w zakrystii po Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na utrzymanie pana organisty. Zachęcamy także do nabycia świec Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i kalendarzy z Sanktuarium.
 5. W sobotę o 17.00 Msza św. przed Cudownym Obrazem MB w intencjach zbiorowych.
 6. W przyszłą niedzielę przygotowanie do spowiedzi adwentowej, która odbędzie się 12 grudnia w poniedziałek.
 7. W następną niedzielę zapraszamy młodzież klas ósmych na Mszę św. o godz. 9.00, w czasie której powierzą się opiece Matki Bożej. Po Mszy św. spotkanie w ramach przygotowania do Bierzmowania.
 8. Podtrzymując tradycję przekazywania sanktuarium choinek, prosimy o zgłaszanie w najbliższych dniach tego pięknego zwyczaju.
 9. Dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni paniom z Boguszówki–Stawki. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców Kolonii Markowoli (strona lewa). O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR św. Dominika.
 10. W tym tygodniu na remont wieży ofiarę złożyły osoby z Regowa Nowego – 200 zł, Kolonii Markowoli – 200 zł i Leokadiowa – 100 zł. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27 listopada 2022 r.

 1.  W czasie Adwentu zapraszamy na roraty o godz. 6.00. O godz. 5.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dodatkowo roraty z udziałem dzieci w środy o godz. 17.00.
 2. Dziś na każdej Mszy św. błogosławimy opłatek, którym podzielimy się w wigilijny wieczór. Niech będzie on znakiem jedności całej naszej wspólnoty parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na utrzymanie pana organisty. Opłatek, a także świece caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są do nabycia w zakrystii po Mszy św.  
 3. W najbliższy 1. piątek miesiąca możliwość spowiedzi św. od godz. 16.30. Po Mszy św. spotkanie ze wspólnotą „Margaretek”, natomiast Koła Żywego Różańca swoje spotkania formacyjne będą miały w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00.
 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. W najbliższą sobotę odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych o godz. 10.00, dlatego na 13.00 zapraszamy do sprzątania świątyni mieszkańców Boguszówki–Stawki. O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR św. Józefa.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont drugiej wieży: z Opatkowic – 100 zł, z Kolonii Markowola – 200 zł i z Regowa Starego – 400 zł.
 6. W najbliższą niedzielę ofiary do puszki na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20 listopada 2022 r.

 1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W niedziele dodatkowa Msza św. o godz. 6.00, a w pierwszą niedzielę adwentu Msza św. w intencji parafian o dobre przygotowanie się do świąt. Roraty codziennie o godz. 6.00, a z udziałem dzieci w środy o godz. 17.00.
 2. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę, a także z racji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom Powiśla, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców Boguszówki przy drodze. O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR z Kolonii Markowola.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont drugiej wieży: z Boguszówki-Górki – 100 zł, Kolonii Regów – 100 zł i z Regowa Nowego – 100 zł.
 5. Jutro o 13.00 odbędzie się pogrzeb śp. Grzegorza Gizińskiego z Wysokiego Koła

 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

 

STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co  nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 1. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.
 2. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 1. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 1. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.
 2. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.
 3. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy  rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 13 listopada 2022 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Święta Niepodległości w naszym sanktuarium. Na Mszy za Ojczyznę byli obecni przedstawiciele Urzędu Gminy, delegacje szkół z nauczycielami, strażacy, poczty sztandarowe oraz parafianie i goście. Dziękujemy szkole podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie za posprzątanie i piękne oświetlenie cmentarza wojennego.

W następną niedzielę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii wraz z rodzicami na comiesięczne spotkanie.

Następna niedziela Chrystusa Króla to święto patronalne Służby Liturgicznej Ołtarza. Zapraszamy wszystkich ministrantów naszej parafii na Mszę św. o godz. 9.00, w czasie której odnowią swoje przyrzeczenia.

Przeżywamy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiarami złożonymi do puszki możemy pomóc zwłaszcza osobom, które pozostały na Ukrainie.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców z Powiśla. O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR z Markowoli.

Bóg zapłać za ofiarę złożoną na remont drugiej wieży z Regowa Nowego – 100 zł. Ofiary z dzisiejszej tacy zostaną przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 6 listopada 2022 r.

 1. W piątek 11 listopada  przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 9.00 uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. W imieniu Władz naszej Gminy, szkoły i parafii zapraszamy wszystkich na obchody tego święta. Będziemy modlili się również za zmarłych strażaków i zmarłych z ich rodzin. Po Mszy św. przedstawienie i przemarsz na cmentarz wojskowy, gdzie złożymy wieńce i zapalimy znicze.
 2. W najbliższą sobotę Msza św. przed Cudownym Obrazem w intencjach zbiorowych. Intencje można zgłaszać po Mszach św. lub kartkę z napisaną intencją można będzie złożyć do koszyka przed Mszą św. w kaplicy na górze.
 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców z Boguszówki nr 5, 5A i szkoła. O poprowadzenie Różańca przed Cudownym Obrazem w następną niedzielę o 16.30 prosimy KŻR z Regowa.
 4. W następną niedzielę taca na Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, które utrzymuje się z ofiar wiernych całej diecezji.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 30 października 2022 r.

 1. Jutro wieczorem zapraszamy na „Zaduszki” – zamyślenie nad przemijaniem i Różaniec za zmarłych na cmentarzu – początek o godz. 18.30 przy grobie Ks. Janika.
 2. Listopad to miesiąc szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. W tym czasie będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej Kościoła. Wypominki jednorazowe, a także roczne można składać w kancelarii.
 3. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w Sanktuarium o godz. 9.00, o 11.00 suma i procesja na cmentarz, podczas której będzie można poświęcić nowe pomniki oraz Msza św. o 17.00. Jest to święto nakazane, mamy więc obowiązek uczestniczyć we Mszy św.
 4. W środę Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o godz. 9.00 i o godz. 12.00 z procesją i wypominkami na placu wokół figury. Po południu o 16.15 różaniec za zmarłych i Msza św. o godz. 17.00.
 5. Zapraszamy na koncert zaduszkowy 2 listopada o godz. 17.45 pt. „Życie to dar…” w wykonaniu Projektu SPS przy współpracy ze Stowarzyszeniem miłośników przeszłości Gniewosz. W czasie koncertu odbędzie się zbiórka na rehabilitację chorej Doroty Olszewskiej z Leokadiowa.
 6. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny ofiarowany za naszych zmarłych.
  W czasie oktawy modlimy się na różańcu o 16.30 za zmarłych z poszczególnych wiosek:

Wtorek – za zmarłych kapłanów, fundatorów, dobrodziejów kościoła i klasztoru.                                          

Środa – Boguszówka i Kolonia Markowola.

Czwartek – Wysokie Koło, Podmieście, Powiśle i Oleśniak.

Piątek – Opatkowice i Opatkowice Kolonia.

Sobota – Markowola i Marianów.

Niedziela – Regów Stary.

Poniedziałek – Regów Nowy.

Wtorek – Leokadiów i Smogorzów.

 1. W tym tygodniu wypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16.15.
 2. W czwartek swoje imieniny obchodzi ks. Hubert. Zapraszamy na Mszę św. w intencji solenizanta o godz. 17.00.
 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców z Boguszówki nr 5B.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont drugiej wieży: Boguszówka – 300 zł, Wysokie Koło –100 zł, Markowola – 200 zł, Kolonia Markowola – 300 zł, Regów – 300 zł i Regów Nowy – 200 zł.

 Jutro o godz. 13.00 odbędzie się pogrzeb śp. Mariana Gawinka z Opatkowic. Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23 października 2022 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tacę, które zostaną przeznaczone na misje.
 2. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia w Dzień Papieski złożono 965 zł.
 3. Listopad to miesiąc szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. W tym czasie będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej Kościoła, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za nie należnych. Św. Jan Paweł II o potrzebie modlitwy za zmarłych mówił: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.  Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu w tej formie modlitwy. Wypominki jednorazowe, w czasie różańca za zmarłych w oktawie, a także roczne i półroczne składamy w kancelarii.
 4. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w Sanktuarium o godz. 9.00, o 11.00 suma i procesja na cmentarz, podczas której będzie można poświęcić nowe pomniki oraz Msza św. o 17.00.
 5. Zapraszamy na koncert zaduszkowy 2 listopada o godz. 17.45 pt. „Życie to dar…” w wykonaniu Projektu SPS (tworzą go trzy zespoły: Sukces, Silwers – Łukasz Wnuk oraz Po godzinach), przy współpracy ze Stowarzyszeniem miłośników przeszłości Gniewosz. W czasie koncertu odbędzie się zbiórka na rehabilitację chorej Doroty Olszewskiej z Leokadiowa.
 6. 26 października o godz. 19.00 w OSP Remiza w Wysokim Kole odbędzie się zebranie dotyczące uchwały antysmogowej i dofinansowania odnawialnych źródeł energii.
 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców z Boguszówki nr 6A.
 8. W tym tygodniu we wtorek o 13.00 odbędzie się pogrzeb śp. Witolda Różańskiego z Regowa Starego. Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16 października 2022 r.

 1. „Blask prawdy” to hasło dnia papieskiego, który dziś przeżywamy w całej Polsce. Przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar do puszek na rzecz fundacji „Dzieło Nowego tysiąclecia”. W ten sposób wspieramy zdolną młodzież.
 2. We wtorek na różańcu pomodlimy się za pracowników Służby Zdrowia w dniu ich patrona św. Łukasza.
 3. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, aby robiąc porządki na cmentarzu jedynie szklane i plastikowe śmieci wrzucać do kontenera, natomiast ziemię, suchą trawę, czy wieńce z jedliny prosimy kłaść obok kontenera.
 4. Listopad to miesiąc szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. W tym czasie będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej Kościoła, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za nie należnych. Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu w tej formie modlitwy. Wypominki jednorazowe, w czasie różańca za zmarłych w oktawie, a także roczne i półroczne składamy w kancelarii. Kartki wyłożone są na bocznych ołtarzach.
 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkającym po sąsiedzku, a w następną sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców
  z Boguszówki nr 6.
 6. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę i na remont drugiej wieży: Wysokie Koło – 200 zł. i 500 zł oraz z Regowa Starego 200 zł.
 7. Tydzień temu odbyło się liczenie wiernych. Obecnych na Mszach św. było 445 parafian, do Komunii św. przystąpiło 180 osób.
 8. W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Teresa Cieśla z Regowa Starego. Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 9 października 2022 r.

 1. Codziennie o 16.30 nabożeństwo różańcowe.
 2. W najbliższą niedzielę na Mszę na godz. 9,00 zapraszamy uczniów klas trzecich, którzy w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii otrzymają różańce.
 3. W piątek na różańcu modlimy się za nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 4. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Robiąc porządki na cmentarzu prosimy, aby jedynie szklane i plastikowe znicze wrzucać do kontenera, natomiast ziemię, suchą trawę, czy wieńce z jedliny prosimy kłaść obok kontenera.
 5. Listopad to miesiąc szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. Będzie to czas, kiedy polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej Kościoła, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za nie należnych. Św. Jan Paweł II o potrzebie modlitwy za zmarłych mówił tak: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce   i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu w tej formie modlitwy. Wypominki jednorazowe, w czasie różańca za zmarłych w oktawie, a także roczne i półroczne składamy w kancelarii. Kartki wyłożone są na bocznych ołtarzach.
 6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a w sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców Wysokiego Koła (przed mostkiem, tzw. Praga i Centrum).
 7. Za tydzień 3. niedziela miesiąca – taca na remont drugiej wieży.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2 października 2022 r.

 1. Wczoraj gościliśmy Pielgrzymkę Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Tym, którzy pomagali przy sprzątaniu kościoła, placu i ołtarza, kosili trawę, obsługującym pielgrzymów w herbaciarni, w sekretariacie, sklepiku i przy grillu. Dziękujemy panom ze służby porządkowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Strażakom z OSP w Opatkowicach i Wysokim Kole i panom, którzy przygotowali plac różańcowy, ustawili namioty, krzesła. Strażakom za porządek na parkingach. Radzie parafialnej z panem Dariuszem Szymańskim na czele i pomagającym mu za wywiezienie zbędnych elementów z krajobrazu Sanktuarium. Dziękujemy za obecność naszej Policji. Dziękujemy za posprzątanie placu po uroczystości. Dziękujemy posługującym na plebanii. Panu Wójtowi, pracownikom Gminy oraz Dyrekcji szkoły w Gniewoszowie za pomoc. Wszystkim dobrodziejom za ofiarowane dary do kuchni. Panu Madejskiemu i pani Piecyk za pieczywo i ciasta, za kwiaty i dekoracje kościoła i ołtarza polowego. Pani Annie Bachanek za ugotowanie zupy i bigosu. Trudno byłoby wymienić wszystkich, ale bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za jakiekolwiek zaangażowanie i wiemy, że poświęciliście naszemu Sanktuarium dużo czasu mimo wielu swoich prac i obowiązków. Dzięki Wam pielgrzymi czuli się tu dobrze.
 2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Dzieci będą otrzymywać pamiątkowe obrazki na planszę, a najgorliwsze na koniec dostaną nagrodę.
 3. W czwartek na 17.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji proboszcza z racji imienin.
 4. W najbliższy 1. piątek miesiąca możliwość spowiedzi św. od godz. 16.15, a w sobotę Msza św. przed Cudownym Obrazem w intencjach zbiorowych.
 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w następną sobotę zapraszamy mieszkańców Wysokiego Koła (od remizy lewa strona i nr 36, 37, 69a).

PROGRAM XV Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Sanktuarium w Wysokim Kole – sobota, 1 października 2022 r.

9.30 – Godzinki
Hymn Żywego Różańca – nauka śpiewu
Komunikaty – ks. Szymon
10.00 – Powitanie pielgrzymów:
– Śpiew – Hymn Żywego Różańca
– Słowo Powitania – Kustosz Sanktuarium – ks. Artur Piasek
10.15 – Różaniec – /możliwość skorzystania z sakramentu pokuty/
– Śpiew – Zawitaj Królowo Różańca Świętego.
– Śpiew na wniesienie NS – uwielbienie.
– Różaniec – wprowadzenie – Ks. Roman Kotlimowski.
11.00 – Siostry loretanki – miesięcznik „Różaniec”.
11.10 – Konferencja formacyjna – Ks. Szymon Mucha – Moderator ŻR Diecezji Radomskiej.
11.45 – Rycerze Kolumba – „Jaś w drodze”
12.00 – Msza Św. – Ks. Bp Marek Solarczyk
– Słowa powitania – Kustosz – ks. Artur Piasek
– Śpiew na rozpoczęcie Mszy Św. – Hymn ŻR
– Przekazanie Sztandaru – komentarz – ks. Szymon
– Słowo Podziękowania.
– Słowo Moderatora ŻR.
– Błogosławieństwo Jubilatów.
14.00 – „Otwórz swoje serce” – Mariia Tabachuk – solistka Narodowego Chóru Wołyńskiego – Ukraina.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 września 2022 r.

Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa Różańcowe. Codziennie o godz. 16.30 zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież, szczególnie kandydatów do Bierzmowania.

Od piątku trwa nowenna do Matki Bożej Wysokolskiej przed uroczystością odpustową o 16.30. Zapraszamy do poprowadzenia Różańca:

– w poniedziałek – KŻR św. Józefa,

– we wtorek – KŻR z Leokadiowa,

– w środę – KŻR z Regowa,

– w czwartek – KŻR z Markowoli,

– w piątek – KŻR z Wysokiego Koła,

– w sobotę – KŻR św. Dominika.

W sobotę odbędzie się XV Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej. Początek o godz. 9.30, o 10.00 – powitanie. O 12.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Marka Solarczyka. Zapraszamy wszystkich do udziału. Strażaków z Wysokiego Koła i Opatkowic prosimy o pomoc w przygotowaniach i zabezpieczeniu porządku na parkingach. Ministrantów zapraszamy do służenia na Mszy św. Do obsługi pielgrzymów prosimy KŻR, Margaretki i parafian. Panów z ŻR prosimy w sobotę po 15.00, aby pomgli posprzątać po uroczystości.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu kościoła i otoczenia. Zapraszamy w środę od 9.00 lub od 15.00 (również mężczyzn). Potrzebna jest pomoc w sprzątaniu po remoncie na plebanii. W piątek o 13.00 przygotowania zupy wysokolskiej – krojenie warzyw itp. O warzywa prosimy jak zwykle Regów.

Prosimy o podjęcie dyżuru przy pokoszeniu trawy w tym tygodniu mieszkańców Boguszówki.

 Dziękuję za zamówioną Mszę św. w mojej intencji z racji 50. rocznicy urodzin, która przypada 30 września. Zapraszam zatem w piątek do wspólnej modlitwy o godz. 17.00.

W przyszłą niedzielę odbędzie się Odpust w naszej parafii z racji głównego tytułu kościoła: NMP Królowej Różańca św. O godz. 11.30 Różaniec, a o godz. 12.00 suma odpustowa, którą odprawi ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz z radomskiej katedry. Po Sumie procesja eucharystyczna (zapraszamy asystę). O 16.30 nabożeństwo Różańcowe i wieczorna Msza św. o 17.00.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w środę od 9.00 albo od 15.00 zapraszamy mieszkańców Wysokiego Koła z tzw. ul. Kolejowej.

Dziękujemy za dwie bezimienne ofiary na remont kościoła z Wysokiego Koła – 200 zł. i Puław – 100 zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18 września 2022 r.

 1. Wczoraj gościliśmy pieszą pielgrzymkę młodzieży z Kozienic, Sieciechowa, Janikowa i Brzeźnicy.
 2. Od piątku rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Wysokolskiej. O 16.30 Odsłonięcie Obrazu i Różaniec, prowadzony przez KŻR z Wysokiego Koła, w sobotę prosimy o przewodniczenie modlitwie KŻR z Opatkowic, a w niedzielę zapraszamy KŻR z Kolonii Markowoli.
 3. Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej odbędzie się w sobotę 1 października.
 4. Prosimy o zabranie do czwartku dekoracji dożynkowej.
 5. Bóg zapłać za posprzątanie świątyni, a w sobotę na 9.00 zapraszamy mieszkańców z Wysokiego Koła (nr 7-10, i 41a, 70, 71, 80).
 6. W następną niedzielę w Gniewoszowie uroczystość upamiętniająca Lotników Ziemi Gniewoszowskiej.
 7. Na Caritas do puszek zebrano 275 zł.
 8. W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Grzegorz Szewczyk z Leokadiowa i śp. Joanna Stańkowska z Boguszówki.