Intencje mszalne od 12 do 18 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 12 grudnia

 

   6.00 1) Do MB w int. Heleny i Tomasza Babutów o zdrowie, błog. Boże, potrzebne łaski.

  9.00 1) + Annę, Stanisława, Kazimierza, Karola, Tadeusza, Beatę Goździów, Krystynę Mazur, Stanisławę, Mariana Stanisławków  

16.00 1) + Piotra Szyszkę – up   

 

Wtorek – 13 grudnia

 

  6.00 1) + Władysława, Marię, Alicję Bombów, Tadeusza Tyburcego, zm. z rodz. Tyburcych.

17.00 1) + Jadwigę Zdun – up

           2) + Piotra Szyszkę – up

Środa – 14 grudnia

 

  6.00 1) + Irenę, Jana Wójcików, Mariannę, Stefana Polaków.

17.00 1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up

2) + Józefę, Jana, Wiktorię, Wojciecha Madejskich

 

Czwartek – 15 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. wnuków o łaskę nawrócenia.

17.00 1) + Jana Zielińskiego – up

Piątek – 16 grudnia

 

  6.00 1) Do MB w int. Wiesławy i Artura Kalbarczyków o potrzebne łaski.

15.00 Jubileusz 95-lecia OSP w Wysokim Kole

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

           2) + Grzegorza Szewczyka – up

 

 Sobota – 17 grudnia

 

6.00 1) + Edwarda, Stanisławę Wosiów, zm. z rodz. Poradziszów

17.00 1) + Janinę, Jana Skórów

           2) + Dariusza Jana w r. śm., Irenę, Jana Maraszków, zm. z rodz. Janów

 

IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia

 

  6.00 1) + Mariannę, Stanisława Bachanków

  9.00 1) + Kazimierza Rodaka w 21 r. śm

12.00 1) + Adama Nakoniecznego

 17.00 1) + Jana w 2 r. śm., Elżbietę, Halinę, Edwarda, Mariannę Gaców

Intencje mszalne od 5 do 11 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 5 grudnia

   6.00 1) + Stanisława Szafranka w 27 r. śm

16.30 1) + Jadwigę Zdun – up  

17.00 1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up  

Wtorek – 6 grudnia

  6.00 1) + Zofię, Jana, Leokadię, Jana Szafranków, Marię, Antoniego Gawędów

17.00 1) + Stanisława Bachana w 17 r. śm

           2) + Halinę Szafranek – up

Środa – 7 grudnia

  6.00 1) + Ks. Stanisława w 2 r. śm.

17.00 1) + Jerzego Bachanka – up

2) + Bogusława Bondela – up

Czwartek – 8 grudnia

  6.00 1) + Martę, Ludwika Pachucych, Wincentego, Franciszka Bernatków.

17.00 1) + Piotra Szyszkę – up

Piątek – 9 grudnia

  6.00 1) + Stanisława, Katarzynę, Józefa.

17.00 1) + Jana Zielińskiego – up

           2) Do MB w int. Moniki w 50 r. ur. o błog. Boże, potrzebne łaski

 Sobota – 10 grudnia

6.00 1) + Genowefę w 42 r. śm., Stefana Pachucych, o. Ludomira Bernatka, zm. z rodz. Pachucych, Bernatków

17.00 1) + Edwarda Chrzanowskiego w 6 r. śm., Genowefę, Józefa Kęsków

           2) W int. zbiorowych:

           – Zuzannę Gibułę w 6 r. śm

III Niedziela Adwentu – 11 grudnia

  6.00 1) + Mariannę, Józefa, Kazimierza Błażejewskich, Wiesławę, Mariana Szarpaków, zm. z rodz

  9.00 1) + Genowefę, Stefana Pachucych, Franciszkę, Wincentego, o. Ludomira Bernatków

12.00 1) + Janinę Stępień w 14 r. śm

17.00 1) + Zofię, Tadeusza Stępniów, Mariannę Kaniewską, zm. z r. Stępniów, Namiętów

Intencje mszalne od 28 listopada do 4 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 28 listopada

 

   6.00 1) + Andrzeja Włodarczyka.  

17.00 1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up

          2) + Czesława Szewczyka w 4 r. śm  

 

Wtorek – 29 listopada

 6.00 1) Andrzeja Włodarczyka.

16.30 1) + Jadwigę Zdun – up

17.00 1) + Helenę, Władysława, Stanisławę, Józefa, Zofię Madejskich, Mariannę, Antoniego

          Wójcickich, Helenę, Stanisława Wójcików, Mariana Lisa, Krystynę, Zygmunta Wrochnów.

 

Środa – 30 listopada

  6.00 1) Do MB w int. Pawła i Lidii Jakubiaków.

17.00 1) + Andrzeja Wilka

2) + Andrzeja Sobieszka

 

Czwartek –  1 grudnia

  6.00 1) + Stanisława Mazurka

16.30 1) + Jacka Woźniaka w 3 r. śm

17.00 1) + Zofię, Stanisława Muniaków, Mariannę, Ignacego Sempków

 

Piątek –  2 grudnia

  6.00 1) + Zenona Skoka w r. śm

17.00 1) + Grzegorza Szewczyka – up

          2) + Teresę w 4 r. śm., Stanisława Dryków

 

 Sobota – 3 grudnia

  6.00 1) + Teresę Cieśla – up

17.00 1) + Jana Zielińskiego – up

          2) W int. zbiorowych:

 

 

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia

 

  6.00 1) + Teresę Cieśla – up

  9.00 1) + Henrykę, Mariana Piwońskich, Mariannę, Michała Jędrychów, zm. z rodz

12.00 1) + Władysława Krawczyka w 11 r. sm., Leszka Głowę, zm. z r. Krawczyków, Ziębów.

17.00 1) + Irminę Sadurę w r. śm

Intencje mszalne

Poniedziałek – 21 listopada

16.30   1) + Stanisława w 35 r. śm., Genowefę Sadowników, zm. z rodziny  

17.00 1) + Stanisława w 7 r. śm., Annę, Czesława Borków, Stanisławę, Wacława Wierciochów, Mirosława, Mariana, Piotra Krupińskich, Franciszkę, Stanisława Kaczkowskich, Tadeusza Madejskiego

 

Wtorek – 22 listopada

17.00 1) + Władysława Pawlika w 29 r. śm., zm. z rodz. Pawlików, Ciuciasów

             2) + Jadwigę Zdun – up

 

Środa – 23 listopada

17.00 1) + Jerzego Bachanka – up

2) Do MB w int. Wiktora Falenty w 18 r. ur. – od rodziców

 

Czwartek – 24 listopada

 

16.30   1) + Jadwigę Zdun – up

17.00 1) + Mirosława Szewczyka w 2 r. śm., zm. z rodz. Szewczyków

 

Piątek – 25 listopada

17.00 1) + Mariannę w 10 r. śm., Edwarda, Jana, Elżbietę, Halinę Gaców, zm. z rodz. Gaców

             2) + Piotra Szyszkę – up

 

 Sobota – 26 listopada

17.00 1) + Zacheusza – Jana Piskorka w 3 r. śm., zm. z rodz. Piskorków, Ałasów

             2) + Henrykę, Stanisława Sarneckich.

 

I Niedziela Adwentu – 27 listopada

  6.00 1) W intencji Parafian.

 

  9.00 1) + Kazimierza Madejskiego w 8 r. śm., Jana, Stefanię, Krawczyków, Agnieszkę Grudzień

 

12.00   1) + Stefana w 7 r. śm., Jana, Annę, Józefa Kochanowskich.

 

17.00 1) Do MB w int. Jakuba Suszka w 18 r. urodzin

Intencje 14.11 – 20.11.2022

Poniedziałek – 14 listopada

16.30    1) + Halinę Szafranek – up 

17.00    1) + Jerzego Bachanka – up

 

Wtorek – 15 listopada

17.00    1) + Cezarego Barana – up

               2) + Stanisława, Janinę Rybańców

 

Środa – 16 listopada

17.00    1) + Stanisława, Stefanię, Janusza, Zygfryda, Zdzisława Kochanowskich.

2) + Jadwigę Zdun – up

 

Czwartek – 17 listopada

16.30    1) + Czesława, Aleksandra, Mariana Podsiadlików, Zbigniewa, Piotra Nazarów,

                              Pawła Makucha

17.00    1) + Janinę Banaszek, Andrzeja Skowronka – up

 

Piątek – 18 listopada

17.00    1) + Stanisława, Zofię, Jana, Wawrzyńca, Stanisławę Muniaków

               2) + Mieczysława, Katarzynę Ciesielskich

 

 Sobota – 19 listopada

17.00    1) + Elżbietę Mazurek

               2) + Jana Pyrgla w 2 r. śm., zm. z rodz. Pyrglów, Burzów

 

Niedziela – 20 listopada

  9.00     1) + Mariana Piekarczyka w 7 r. śm

 

12.00    1) + Jana Żyłkę w 18 r. śm., zm. z rodz. Żyłków, Królów

 

17.00    1) + Jana, Helenę Nagadowskich

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek – 7 listopada

 

17.00 1) + Aleksandra, Milenę Szfranków, zm. z rodz. Szafranków, Gołdów, Pawlonków

2) + Joannę Stańkowską – up.

 

Wtorek – 8 listopada

 

17.00 1) + Leokadię, Bronisława Majchrów, zm. z rodz. Majchrów i Wdówków

 

Środa – 9 listopada

 

17.00 1) + Stanisławę Doktór – up.

2) + Stefana Tyburcego w 1 r. śm., zm. z rodz.

 

Czwartek – 10 listopada

 

17.00 1) + Bogusława Bondela – up.

           2) + Jana, Anielę, Zofię, Józefa, Edwarda, Jadwigę, Zygmunta Jędrychów, zm. z rodz.

                     Jędrychów i Szymańskich

 

Piątek – 11 listopada – Święto Niepodległości

 

  9.00 1) Za Ojczyznę

17.00 1) + Annę, Stanisława, Stefana Jezuitów, Helenę, Jana Ambroziaków

 

 Sobota – 12 listopada

 

17.00 1) + Danutę Witek w 8 r. śm.

           2) Do MB w int. zbiorowych:

           –  w 24 r. śm. Barbary Wójcik

           –  o błog. Boże i potrzebne łaski dla Izabeli.

           –  w int. Ewy i Jakuba o pojednanie małżonków i błog. Boże.

 

Niedziela – 13 listopada

 

  9.00 1) + Aleksandrę, Stanisława, Zbigniewa Rusków

 

12.00 1) + Irenę w 5 r. śm., Zbigniewa Suszków, Genowefę, Józefa Gritnerów, zm. dziadków

           z obu stron

 17.00 1) O błog. Boże dla  Aleksandry i Barbary z okazji urodzin.

Intencje 31.10 – 6.11.2022

Poniedziałek – 31 października

13.00 pogrzeb śp. Mariana Gawinka.

17.00   1) + Agnieszkę, Antoniego, Zygmunta, Jadwigę Bartosiewiczów, zm. z rodzin Bartosiewiczów i Groszków

             2) + Antoniego – 28 r. śm., Jadwigę Szafranków

 

Wtorek – 1 listopada, Wszystkich Świętych

9.00 + Jerzego, Cacylię, Henryka Świderskich

11.00   Za zmarłych Parafian.

17.00 + Kazimierę, Eugeniusza, s. Wandę, Mariana, Zbigniewa Błażejewskich, Jana, Józefę Cieślaków, zm. z rodzin Błażejewskich, Solarskich, Cieślaków i Deszczaków, Aleksandrę, Anatola Młynowskich

 

Środa – 2 listopada, Wszystkich Wiernych Zmarłych

9.00 + Jana Doktora, Antoninę, Marcina, Szczepana Pawlonków, zm. z rodz

12.00   + Krystynę – 31 r. śm., Mariana Szewczyków, zm. z rodz. Szewczyków, Szymczyków, Mariana Hetmana.

17.00 + Stanisława, Wiktorię, Piotra Mazurków, Wiktorię, Józefa Tyburcych, Adama, Helenę Koziołów

 

Czwartek – 3 listopada

17.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Huberta w dniu imienin – KŻR (WK)

            

Piątek – 4 listopada

17.00   1) + Joanna Stańkowska.

             2) + Hanna Piskorek – up.

Sobota – 5 listopada

17.00   1) + Annę, Sławomira, Mariannę, Tadeusza Kamelów, zm. z rodz

             2) + Józefa Trojaka, Halinę Piłat.

Niedziela – 6 listopada

9.00 + Czesława Szafranka w rocz. śm., zm. z rodziny Kowalczyków

12.00   Do MB w int. Dominika i Szymona o potrzebne łaski

17.00 + Kazimierza, Julię Wrześniewskich

Intencje mszalne

Poniedziałek – 24 października

17.00   1) + Zofię Doktór – up.

             2) + Bogusława Bondela – up.

 

Wtorek – 25 października

13.00 pogrzeb śp. Witolda Różyckiego.

17.00   1) + Stanisławę Doktór – up.

             2) + Alicję Rybicką – up.

 

Środa – 26 października

17.00   1) + Antoniego Wojdata, Helenę, Jana Dobraczyńskich, zm. z rodz. Kępińskich

             2) + Halinę Szafranek – up.

 

Czwartek – 27 października

17.00   1) + Joannę Stańkowską.

             2) + Halinę Szafranek.

 

Piątek – 28 października

17.00   1) + Władysławę Koziarę – 1 r. śm.

             2) + Helenę, Stefana Czapków, Józefę, Kazimierza, Zygmunta, Ryszarda Krzysztoszków.

Sobota – 29 października

15.30 ślub: Patrycja Zięba i Konrad Kowalczyk.

17.00   1) + Stanisławę, Bronisława Chmielewskich, zm. z rodz

             2) + Bogusława Szewczyka – 6 r. śm. Jadwigę, Zbigniewa Zbiciaków, zm. z rodz. Szewczyków

Niedziela – 30 października

9.00 + Tadeusza Olesia.

12.00   + Zdzisława, Irenę, Franciszka Masłowskich.

17.00 + Kazimierza – 22 r. śm., Artura, Krystynę Skibów

Intencje mszalne od 17 do 23 października 2022 r.

Poniedziałek – 17 października

 

17.00 1) + Edwarda Mizaka w 6 r. śm

2) + Stanisławę Doktór – up

 

Wtorek – 18 października

 

17.00 1) + Janinę, Władysława, Stanisława Jaworskich

2) + Bogusława Bondela – up

 

Środa – 19 października

 

17.00 1) + Agnieszkę, Stanisława, Tadeusza, Zofię, Witolda Stępniów, Barbarę, Władysława Wołyńskich, Stanisława Cielochów

2) + Alicję Rybicką – up

 

Czwartek –  20 października

 

17.00 1) + Halinę Szafranek – up

          2) + Juliannę Rokitę – up

 

Piątek –  21 października

 

17.00 1) + Leokadię w 1 r. śm., Edwarda w 24 r. śm. Kępów

2) + Stanisławę Rusek, Stanisława Wenerskiego, Jana Urbanka

 

 Sobota – 22 października

 

17.00 1) + Józefa w 26 r. śm., Irenę, Genowefę, Władysława Mazurów

          2) + Edwarda, Stanisławę, Antoniego Tyburcych, Janinę, Józefa Lemieszków

 

Niedziela – 23 października

 

  9.00 1) + Józefa, Mariannę Wiktorowskich

12.00 1) + Zdzisława, Helenę, Aleksandra, Jana, Marię Urbanków

17.00 1) + Józefa w 30 r. śm., Stanisławę w 15 r. śm. Gawinków, Reginę, Mariana Kuberów,

                    Krystynę Namięta, Janinę Zelis.

Intencje mszalne od 10 do 16 października 2022 r.

Poniedziałek – 10 października

 

17.00 1) + Cecylię w 1 r. śm., Tadeusza w 1 r. śm. Bakierów, Helenę w 4 r. śm., Jana, Barbarę,

          Tomasza Próchniaków, Wacława w 50 r. śm., Stanisławę Wierciochów, Juliannę

          Brzozowską, Helenę Turską, Władysława Bakalarza

2) + Juliannę Rokitę – up

 

Wtorek – 11 października

 

17.00 1) + Anetę Dębowską

2) + Józefę Sawicką

 

Środa – 12 października

 

17.00 1) Zmarłych z KŻR z Regowa Starego

2) + Zofię Doktór – up

 

Czwartek – 13 października

 

17.00 1) + Andrzeja Skowronka, Janinę Banaszek – up

          2) + Edwarda Bernatka w 2 r. śm

 

Piątek – 14 października

 

17.00 1) + Józefa Gizę w 9 r. śm

2) + Jadwigę, Kazimierza Osiaków, Stanisławę, Stanisława Kępków.

 

 Sobota – 15 października

 

17.00 1) + Zygmunta Żmudę w 30 r. śm

          2) Do MB w int. dzieci i wnuków o potrzebne łaski

 

Niedziela – 16 października

 

9.00 1) + Stanisława, Helenę Podstawków, zm. z r. Podstawków i Wiktorowskich

12.00 1) + Jana – Henryka Kowalczyka

17.00 1) + Jadwigę, Stanisława Wenerskich, Stanisława, Czesława, Jadwigę Solarskich

Untitled

Intencje mszalne od 3 do 9 października 2022 r.

 

Poniedziałek – 3 października

16.30 Różaniec

17.00 1) + Marcina Seredyna.

2) + Alicję Rybicka – up

Wtorek – 4 października

16.30 Różaniec

17.00 1) + Jerzego Bachanka – up

2) + Franciszka, Stefanię, Franciszka, Ziębów

 

Środa – 5 października

16.030 Różaniec

17.00 1) + Ks. Marcina Kubiaka  w 1 r. śm

2) + Halinę Szafranek – up

 

Czwartek –  6 października

16.30 Różaniec

 17.00 1) Do MB w int. Ks. Proboszcza

          2) + Grażynę Baran w 1 r. śm.

 

Piątek –  7 października

16.30 Różaniec

17.00 1) + Elżbietę Gogacz – up

2) + Bolesława, Stanisławę, Jana, Władysława, Karolinę, Stefana Janiszewskich, Marię

          Józefa Urbanków

 Sobota – 8 października

16.30 Różaniec

17.00 1) + Ryszarda w 21 r. śm., Teresę Ziębów, Elżbietę Szewczyk, zm.  r. Ziębów i Ałasów

          2) Do MB w int. zbiorowych:

          – 50 r. śl. Elżbiety i Henryka.

          – 25 r. śl. Agnieszki i Grzegorza.

          -25 r. śl. Marty i Krzysztofa.

          – o łaskę zdrowia dla Anety Stępień i Ireny Owoc.

          – o łaskę zdrowia dla Andrzeja.

          – dzięk.-błag. za szczęśliwą operację, z prośbą o opiekę MB.

          – 40 r. ur. Krzysztofa, o zdrowie, błog. Boże, potrzebne łaski.

 

Niedziela – 9 października

 

  9.00 1) + Jadwigę, Władysława Wojasów

 

12.00 1) + Władysława, Karolinę, Stanisławę, Bolesława, Mariannę, Antoniego Janiszewskich

 

17.00 1) + Edwarda Doktora, zm. z rodz

Intencje mszalne od 26 września do 2 października 2022 r.

Poniedziałek – 26 września

 

17.00 1) + Mirosława w 13 r. śm., Piotra Krupińskich, Władysławę, Józefa, Janinę, Jana Soleckich, Stanisława w 62 r. śm., Franciszkę Kaczkowskich, Annę Groszek

2) + Elżbietę Gogacz – up

 

Wtorek – 27 września

 

17.00 1) + Marcina Seredyna.

2) Do MB w int. Elżbiety i Ryszarda Piechowskich o zdrowie i błog. Boże.

 

Środa – 28 września

 

17.00 1) + Bogusława Bondela – up

2) Do MB o błog. Boże dla Norberta i jego rodziny.

 

Czwartek –  29 września

 

 17.00 1) + Stanisława w 3 r. śm., Zofię Muniaków

          2) + Elżbietę Gogacz – up

 

Piątek –  30 września

 

17.00 1) Do MB w int. Ks. Proboszcza w 50 r. ur.

2) O łaskę wiary, błog. Boże, zdrowie dla Aleksandry i jej rodziny.

 

 Sobota – 1 października

 

  9.30 Diecezjalna Pielgrzymka Różańcowa

16.30 Różaniec

17.00 1) + Michała Kłosa, zm. z r. Kuśmierczyków i Naporowskich

          2) + Zofię, Tadeusza Stępniów

 

Niedziela – 2 października

 

  9.00 1) + Józefa, Mariannę, Józefa Miroszewskich, Jadwigę, Władysława, Reginę, Stanisława

                    Cieślów, Stanisławę, Pawła Witów, Wiktorię, Jana Szafranków, Ks. St. Janika

 

12.00 1) Do MB w int. Parafian

 

17.00 1) + Janinę, Mariana Namiętów, Kazimierę, Wacława Majewskich

Untitled

Poniedziałek – 19 września

17.00   1) + Adama Szczepaniaka – up.
             2) + Halinę, Stanisława Szafranków.
 

Wtorek – 20 września

17.00   1) + Stanisławę Doktór.
             2) + Halinę Szafranek – up.
 

Środa – 21 września

17.00   1) + Grażynę Baran – up.
             2) + Juliannę Rokitę – up.
 

Czwartek – 22 września

 17.00  1) + Zofię Doktór – up.
             2) + Stanisławę Doktór – up.
 

Piątek – 23 września

15.30 Ślub: Aneta Gawron i Damian Kusio
17.00   1) + Genowefę, Bolesława Kopaniów, zm. z rodz. Kopaniów
i Tyburcych.
             2) + Elżbietę Gogacz – up.
 

 Sobota – 24 września

17.00   1) + Helenę w 7 r. śm., Adama Kozieł, Wiktorię, Józefa Tyburcych, Stanisława Mazurka
             2) + Wacława, Łucję Jakubików.
18.00 Ślub: Nina Różycka i Artur Leszek
 

Niedziela – 25 września

  9.00   1) + Janinę Walasek, Lucynę Cebulak, Jadwigę Skępską.
12.00   1) W intencji Parafian
 17.00 1) Do MB w int. Pauli i Łukasza w 5 r. ślubu i ich dzieci: Zosi
i Pawełka

Intencje mszalne od 12 do 18 września 2022 r.

Poniedziałek – 12 września

 

17.00 1) + Marcina Seredyna.

2) + Alicję Rybicką – up

 

Wtorek – 13 września

 

17.00 1) + Edwarda, Mariannę Gaców, zm. z rodz. Gaców i Grzebalskich

2) + Stanisława w 52 r. śm., Bronisławę w 12 r. śm., Mariana w 37 r. śm., Wiesława w 12 r. śm. Łodygowskich, Adama Borka w 24 r. śm., Andrzeja Muszyńskiego w 13 r. śm.

 

Środa – 14 września

 

17.00 1) + Jerzego Bachanka – up

2) + Janinę, Stanisława, Jana Urbanków.

 

Czwartek –  15 września

 

 17.00 1) Do MB w int. Edyty i Jarosława Walasków w 10 r. ślubu i ich dzieci: Leny i Nikoli

          2) + Mariannę Nagadowską w 1 r. śm., Władysława Szymańskiego w 58 r. śm

 

Piątek –  16 września

 

  17.00 1) + Cezarego Barana – up

  2) + Helenę, Stefana Czapków, zm. z rodz. Kuców i Czapków

 

 Sobota – 17 września

 

16.00 Ślub: Kornelia Pietrzyk i Jarosław Sadownik

17.00 1) + Janinę, Franciszka Szymańskich, Władysława Fotygę, zm. z rodz. Tyburcych

          2) + Dariusza w 19 r. śm., Janinę, Mieczysława, Elżbietę, Stanisława Kusińskich, Mariannę,

          Henryka Chmielińskich, zm. z rodz. Kusińskich i Boratyńskich.

 

Niedziela – 18 września

 

  9.00 1) + Helenę, Jana Ziębów, zm. z rodz

 

12.00 1) + Władysława w 37 r. śm., Jadwigę w 7 r. śm. Cieślów

 

17.00 1) Do MB w int. Anny i Marka Nakoniecznych w 15 r. ślubu

Intencje mszalne 5 – 11 września 2022 r.

Poniedziałek – 5 września

17.00    1) + Grażynę Baran – up

2) + Stanisławę Doktór.

 

Wtorek – 6 września

17.00 1) + Andrzeja Skowronka, Janinę Banaszek – up

2) + Marcina Seredyna.

 

Środa – 7 września

17.00 1) + Cezarego Barana – up

2) + Zofię Doktór – up

 

Czwartek – 8 września, odpust (Narodzenie NMP)

  9.00 1) + Janinę Strzelecką w 19 r. śm., zm. z rodz

12.00 1) Do MB w int. Parafian

17.00    1) + Mariannę w 31 r. śm., Stanisława w 3 r. śm. Zdunów

 

Piątek – 9 września

  17.00 1) + Stanisławę Doktór – up

  2) + Bogusława Bondela – up

 

 Sobota – 10 września

16.00 Ślub: Anna Szewczyk i Jakub Kurlapski

17.00 1) Do MB w 10 r. śl. Magdaleny i Łukasza Zienkiewiczów o zdrowie dla rodz

2) Do MB: – dzięk. w int. Grażyny i Jerzego Lenartowiczów z rodz. za otrzymane łaski

               – dzięk. – błag. o zdrowie dla Radosława

               – dzięk. – błag. o zdrowie dla dzieci i wnuków

 

Niedziela – 11 września

  9.00 1) + Krystynę, Henryka Wanatów, Eleonorę, Stanisława, Annę Wiktorowskich, Leokadię, Mieczysława Stępniów, Edmunda, Tadeusza, Wandę Barańskich

12.00    1) + Stanisława w 33 r. śm., Wandę Krzesickich

17.00 1) + Katarzynę, Jana Ambroziaków