ZIMOWY APEL MŁODYCH 2018

Grupa młodych w sile 25 osób z Wesoła Koła wraz z diakonem Hubertem bawiła się na pierwszym zimowym apelu młodych w Radomiu.