Różaniec za zmarłych.

Przez cały tydzień mieszkańcy poszczególnych wiosek przychodzą do kościoła by modlić się za swoich zmarłych. W czasie modlitwy różańcowej przywołujemy imiona i nazwiska tych, którzy są nam bliscy : rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, sąsiadów, znajomych. Przy bocznym ołtarzu są wypisane imiona i nazwiska tych, co odeszli z naszej wspólnoty parafialnej w ostatnim roku.