Remont kościoła

2013

Wykonano dokumentację projektową umożliwiającą prace konserwatorskie w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.

Wykonano:

 1. Inwentaryzację budowlaną budynku kościoła;
 2. Ekspertyzę mykologiczną;
 3. Ekspertyzę techniczno-konstrukcyjną;
 4. Projekt architektoniczny budowlany remontowo-konserwatorski;
 5. Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych;
 6. Program prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła wraz z jego wyposażeniem.

Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzeni prac konserwatorsko-budowlane na remont oraz konserwację wyposażenia oraz pozwolenie budowlane od Starosty Powiatowego w Kozienicach. Prace zostały opłacone ze środków własnych Parafii.

2015

Wykonano prace konserwatorskie w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów) polegające na remoncie dachu nad kaplicą od strony zachodniej (Matki Boskiej) zostały przeprowadzone w roku 2015.

W ich ramach wykonano:

 1. iniekcję poziomą całego budynku kościoła;
 2. izolację pionową całego budynku kościoła;
 3. remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu kaplicy;
 4. remont pokrycia i obróbek blacharskich kaplicy;
 5. instalację odgromową kaplicy.

Prace zostały opłacone ze środków własnych Parafii oraz dofinansowane ze środkówProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unii Europejskiej kwotą 500.000,00 złotych na realizację zadania pn.: Remont zabytkowego budynku kościoła pw. NMP Królowej Różańca świętego w Wysokim Kole, gmina Gniewoszów

2019

Wykonano prace konserwatorskie w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów) polegające na remoncie dachu nad kaplicą od strony wschodniej (św. Józefa) zostały przeprowadzone w roku 2019.

W ich ramach wykonano:

 1. remont więźby dachowej;
 2. wymianę pokrycia i obróbek blacharskich na miedziane;
 3. remont elewacji latarni;
 4. instalację odgromową kaplicy.

Prace zostały opłacone ze środków własnych Parafii oraz dofinansowane ze środków

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 80.000,00 złotych na realizację zadania pn.: Remont zabytkowego budynku kościoła pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (XVII w.) – etap II.

2021

Wykonano prace konserwatorskie w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów) polegające na remoncie dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją zostały przeprowadzone w roku 2021.

W ich ramach wykonano:

 1. remont elewacji wieży;
 2. remont pokrycia i obróbek blacharskich dachu nad wieżą;
 3. instalację odgromową wieży.

Prace zostały opłacone ze środków własnych Parafii oraz dofinansowane ze środków

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 200.000,00 złotych na realizację zadania pn.: Wysokie Koło, etap IV: remont dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją, kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego (dawny klasztor dominikanów), lata 1637-1681.

Województwo Mazowieckie kwotą 160.000,00 złotych na realizację zadania pn.: Wysokie Koło – kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów), etap IV: remont dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją.

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego kwotą 80.000,00 złotych na realizację zadania pn.: Remont elewacji i dachu wieży kościoła.