PROGRAM XV Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Sanktuarium w Wysokim Kole – sobota, 1 października 2022 r.

9.30 – Godzinki
Hymn Żywego Różańca – nauka śpiewu
Komunikaty – ks. Szymon
10.00 – Powitanie pielgrzymów:
– Śpiew – Hymn Żywego Różańca
– Słowo Powitania – Kustosz Sanktuarium – ks. Artur Piasek
10.15 – Różaniec – /możliwość skorzystania z sakramentu pokuty/
– Śpiew – Zawitaj Królowo Różańca Świętego.
– Śpiew na wniesienie NS – uwielbienie.
– Różaniec – wprowadzenie – Ks. Roman Kotlimowski.
11.00 – Siostry loretanki – miesięcznik „Różaniec”.
11.10 – Konferencja formacyjna – Ks. Szymon Mucha – Moderator ŻR Diecezji Radomskiej.
11.45 – Rycerze Kolumba – „Jaś w drodze”
12.00 – Msza Św. – Ks. Bp Marek Solarczyk
– Słowa powitania – Kustosz – ks. Artur Piasek
– Śpiew na rozpoczęcie Mszy Św. – Hymn ŻR
– Przekazanie Sztandaru – komentarz – ks. Szymon
– Słowo Podziękowania.
– Słowo Moderatora ŻR.
– Błogosławieństwo Jubilatów.
14.00 – „Otwórz swoje serce” – Mariia Tabachuk – solistka Narodowego Chóru Wołyńskiego – Ukraina.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.