Grupy duszpasterskie

Rada parafialna

Tradycja Rady Parafialnej jest jeszcze przedwojenna. Obecnie Radę Parafialna tworzą przedstawiciele każdej wioski. Spotkania Rady odbywają się dwa razy w roku : z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy lub dodatkowo jeśli jest ważna potrzeba. Członkowie Rady Parafialnej aktywnie działają organizując sprawy duchowe i materialne w parafii .

Koła żywego różańca

Od XVII w przy klasztorze dominikanów w Wysokim kole istniało Bractwo Różańca Św. Potwierdzają to wpisy w dwóch starych księgach znajdujących się w kancelarii parafialnej.

Ks. Leon Figarski w kronice parafialnej wspomina że przed II wojna światową w Wysokim Kole było 30 Kół Żywego Różańca.

Obecnie jest 6 KŻR żeńskich i 2 KŻR męskie.

KŻR MB Wysokolskiej – Wysokie Koło – Zelatorka p. Kazimiera Majewska
KŻR – Markowola – zelatorka p.
KŻR – Kol. Markowola – zelatorka p. Helena Szewczyk
KŻR – Regów Stary – zelatorka p. Woźniak
KŻR – Leokadiów – zelatorka p. Marianna
KŻR – Smogorzów
KŻR Św. Józefa – zelator p.
KŻR Św. Dominika – zelator
W szkole podstawowej w Wysokim Kole i Opatkowicach jest Podwórkowe Kółko Różańcowe założone przez S. Mariole a obecnie pod opieka S. Pauli

Apostolat margaretka

margaretka_deklaracjaW 2008 r. odbywa się w Wysokim Kole I Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka”. Pierwsza Margaretka zawiązała się w Wysokim kole w Roku Kapłańskim i otrzymał ja ksiądz proboszcz . Animatorką tego apostolatu była S. Mariola. Obecnie modlitwa „Margaretki” objęły … kapłanów :

W każdy I piątek miesiąca „margaretki „prowadza półgodzinną adorację Najśw. Sakramentu w intencji kapłanów.

Legion Maryi
Schola
Lektorzy
Ministranci