„Misyjne Drogi” w gościnie u Matki

Największe w Polsce czasopismo misyjne gościło w niedziele w naszym sanktuarium. O. Marek i Br. Przemek ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej dzielili się charyzmatem swojego zgromadzenia i opowiadali o pracy misyjnej. Zachęcali do konkretnej pomocy dziełu misyjnemu : modlitwa, ofiarowane cierpienie, pomoc materialna. Parafianie mieli okazje konkretnie odpowiedzieć na te zachęty. Nabywali czasopismo „Misyjne Drogi” i zgłaszali chęć prenumeraty, w ten sposób wspierając misje. Więcej na www.misyjnedrogi.pl